Ludvig Hope om viktigheten av Jesu blod

Ludvig Hope om viktigheten av Jesu blod

" - - og ved ham å forlike alle ting med seg idet han gjorde fred ved hans korses blod." Kol.1,20.

Ludvig Hope skriver:

"Mer enn kanskje noen tid før ligger det i tenkemåten og livssynet hos folk nå en dyp motvilje mot læren om Jesu blod som grunn til forsoning og forlatelse for synd. En Gud som krever blod før han lar seg forsone, det er en levning fra hedenskapet, blir det sagt.

Men i Guds ord står det skrevet at "uten blodsutgytelse skjer der ikke forlatelse for synd". Like fra den første bok i Bibelen, hvor vi leser om Abels blod, og til den siste, hvor sangen om Lammet toner, sier Guds ord at vår eneste frelses-grunn er han "som kjøpte oss til Gud med sitt blod".

Som menneskelegemet har sitt liv i blodet, så er også blodet livet i Bibelen. Tar vi blodet bort fra Bibelen, er den uten liv fra Gud. Men ikke bare det. Også de som mener seg å være kristne uten tro på Kristi blod, eier ikke liv i Gud. Den skare som ingen kan telle, og som står frelst for Gud, av alle slekter og folk og tungemål, de er der alle som én fordi de har gjort sine klær hvite i Lammets blod.

Etter hvert som ordet om blodet kommer bort fra liv, lære og tro, blekner og dør kristenlivet i oss og om oss. I stedet for levende kristendom får vi "religiøs uro".  -Du som vil til himmelen, du må aldri slippe troen på det blod som har forlikt oss med Gud, og som renser oss fra all synd (Hope, 1968, s. 151-152)."

Kilde: Hope, Ludvig. (1968). Et ord i dag. Bergen: Lunde & Co Forlag