Undervisning om å høre

Undervisning om å høre

Hva Bibelen sier om det å høre, er tema for denne undervisningen.

Lukas 6, 46-49

"Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre, og gjør ikke det Jeg sier? Hver den som kommer til Meg og hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik: Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen. Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som bygde et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmene brøt voldsomt mot det, og straks falt det. Og dette husets fall var stort." Jesus Kristus

Lukas 8, 21

"Min mor og Mine brødre er de som hører Guds ord og gjør etter det." Jesus