Forskning om dyrs innvirkning på helsa

...på den fjerde og femte dagen skapte Gud fuglene, fiskene og dyrene...Forskning om dyrs innvirkning på helsa


Om dyr og utvikling av barns sosiale ferdigheter og selvbilde

Det finnes forskningsmessig dokumentasjon på at husdyr fremmer barns utvikling av empati, sosiale egenskaper, ansvarsfølelse og beriker deres følelsesliv. Andre studier tyder på at barn som har kjæledyr utvikler et bedre selvbilde enn andre.

 

Om dyr og psykisk helse

Et privilegert forhold til et dyr kan øke produksjonen av antistoffer og forebygge depresjon og selvmord. Ifølge psykolog Marianne Thompson finner barnet trøst i dyret og dette kan forebygge eller dempe en depresjon. Generelt kan man si at dersom dyret er ved god helse, er det en utrolig kilde til energi og glede for hele familien.

 

Zooterapi (Pet Therapy)

Zooterapi er en behandlingsmetode som går ut på å sette mennesker i forbindelse med dyr.

 

Om dyrs generelle effekt på menneskers helse

I sin alminnelighet konstaterer spesialisten at et dyrs nærvær:

*slapper av atmosfæren

*fremmer forholdet mellom pasient og terapeut

*stimulerer pasientens energi

 

Om hvor zooterapi brukes spesielt

For øyeblikket bruker man zooterapien særlig for å behandle autistiske barn og vanskelige, utilpassede barn, fysisk og psykisk handikappede, eldre og fanger.

 

Om å plassere et akvarium på steder hvor man ser situasjoner av stress, for eksempel et venterom

Betraktning av et akvarium fører til en tilstand av dyp avslapning.

 

Om å ha en hund på hvilesalen

Forskning viser at det enkle nærværet av en hund i hvilesalen senker spenningen i arteriene hos syke barn.

Kilde:

Hovedsakelig boka "Naturlegen". Noe info er også funnet på Internett.