I dag kan du be frelsesbønnen

I dag kan du be frelsesbønnen

”Herre, Du skapte meg til å ha fellesskap med Deg. Men på grunn av mine feiltrinn og synder, har jeg brutt dette fellesskapet. Du er en rettferdig dommer, og derfor fortjener jeg å gå fortapt for det vonde jeg har sagt, tenkt og gjort. Men jeg tror at Du også er en utrolig kjærlig Gud. Derfor sendte Du Din Sønn Jesus til jorden, for at Han i Sin renhet kunne bære straffen for mine synder; mine mange feiltrinn i livet. Han var en slags lynavleder mellom meg og Deg, Gud. I løpet av de seks timene Han hang på korset, betalte Han til fulle for alt det gale vi mennesker har gjort. Han beviste at dette virkelig var sant ved å stå legemlig opp fra de døde. Jeg tror derfor at frelsen helt og fullt er en gave fra Deg til meg. Den er ikke bygd på mine gode gjerninger, for de er blitt tilgriset av mine synder. Siden frelsen er en gave man bare kan tilegne seg ved å ta imot, tar jeg nå imot Deg i mitt liv, og vender ryggen til det Du misliker. For Du har jo lovt i Ditt ord at hvis vi åpner hjertedøren, da vil Du gå inn til oss. Bli min sjef fra dette øyeblikk. Fra nå av eier jeg ikke meg selv lenger. Fra nå av tror jeg ikke bare teoretisk på Deg. Fra nå av har jeg gitt Deg mitt liv – fordi Du har gitt meg Ditt. Både i vonde og vanskelige dager – så vel som gode, vil jeg følge Deg. Fra nå av er Du blitt min beste venn. Jeg kan snakke ut om alle livets sorger og gleder med Deg. Du har tid til å lytte, og til Deg kan jeg komme hvis jeg skulle falle. For Du elsker å tilgi, om og om igjen. Nå erklærer jeg meg for å være en sann og ekte kristen. Jeg har fått en ny fiende – djevelen, og en ny venn – Jesus. Jeg erklærer Satan for å være en beseiret fiende. Det skjedde på korset, da Jesus med Sin lidelse og død betalte for syndene våre, de som bandt oss til Satan. Men nå har han ikke noe krav på oss lenger. Nå er lenkene klippet over – jeg er fri til å tjene Deg, Jesus, min Herre, resten av livet. Amen”

Hvis du har bedt denne bønnen med et oppriktig hjerte, er du frelst.

Det er nå viktig at du kommer inn i fellesskapet med andre kristne. Derfor bør du ta kontakt med en levende menighet som tror på den beslutningen du nå har tatt om å ha Jesus som sjef i resten av ditt liv.

Du bør også lese i Bibelen for å bli kjent med hvem Gud er og hva Han ønsker at du skal bruke livet ditt til. Gud vil selv lede deg.

Bibelen sier: ”Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

Gratulerer, og lykke til!

Gud velsigne deg!

Vi sees i himmelen!!