Eneboeren Johannes ble passet på av en stor løve

Eneboeren Johannes ble

passet på av en stor løve

 

Harald Olsen skriver i boka Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre:

 ”Eneboeren Johannes holdt til i et område i Judeas fjellørken som var plaget av arabiske stammerøvere. Lavraens ledere ble bekymret for Johannes, og ba ham komme inn fra ørkenen. Men Johannes sa som abba Daniel i Sketis: ”Hvis Gud ikke har omsorg for meg, hvorfor skal jeg da leve?” Og Gud tok ansvar for Johannes, og sendte ifølge legenden ei stor løve for å beskytte ham. Den første natta var Johannes redd da det store rovdyret la seg ned ved sida av ham. Men da han så at løva fulgte ham over alt, og jagde bort røverne, takket han Gud for denne spesielle form for hjelp (Olsen, 2008, s. 114).”

 

Kilde: Olsen, Harald. 2008. Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre. Oslo: Verbum