Den lille gutten ble vekket til live etter å ha blitt knust under en vegg

Den lille gutten ble vekket til live

etter å ha bli knust under en vegg

Pave Gregor den store skriver:

” 1.En annen gang, mens brødrene holdt på å bygge en vegg litt høyere, var Guds mann i bønn i cellen sin. Da viste den gamle fiende seg for ham. Han var frekk i munnen og sa at han var på vei til brødrene som holdt på å arbeide. Da abbeden fikk høre det, sendte han straks et bud av gårde med denne beskjeden: ”Brødre, vær forsiktige, for nettopp nå kommer en ond ånd til dere.” Ikke før hadde han sagt det, så veltet ånden veggen de hadde satt opp, og den falt over en ung gutt, en munk som var sønn av en embetsmann ved hoffet. Alle sørget og gråt, ikke for veggen som var ødelagt, men over at den unge munken var død. I all hast sendte de bud til den ærverdige fader Benedikt med den sørgelige nyheten.

2.Han befalte at de skulle bære den sønderrevne gutten til ham. De kunne ikke frakte ham på annen måte enn å legge ham i en sekk, for steinene hadde ikke bare knust lemmene, men knoklene også. Guds mann fikk dem straks til å legge kroppen på en sivmatte i cellen hans; den pleide han å bruke når han ba. Så sendte han brødrene ut, lukket døren, og begynte å be enda mer inntrengende enn vanlig. Så skjedde mirakelet: I samme øyeblikk ble gutten hel igjen og like frisk og rask som før. Han fortsatte å arbeide sammen med brødrene, slik at veggen til og med ble satt opp igjen av den munken som den gamle fienden hadde drept for å gjøre narr av Benedikt.

3.Det var på denne tiden at Guds mann også fikk kraft til å profetere, til å forutsi fremtiden, og til å la dem som var til stede få vite om ting som foregikk langt borte (Gregor den store, 2009, s. 155-156).”

 

Kilde: Gregor den store. (2009). St. Benedikt regel/vita. Oversatt fra latin av Mette Nygård. Innledning ved Jan Schumacher. Bergen: Efrem Forlag i samarbeid med Maximilian Kolbe Utgivelser.

 

(Den første utgaven av boka ble skrevet på 500-tallet).