Trosbekjennelse (fra Iona)

Trosbekjennelse (fra Iona)

Vi tror på Gud som er kjærlighet, som har skapt alle mennesker i sitt bilde og gitt jorden i eie til alle folkeslag.

Vi tror på Jesus Kristus, som kom for å helbrede oss og fri oss fra all undertrykkelse.

Vi tror på den Hellige Ånd, som arbeider i og gjennom enhver som har hengitt seg til sannheten.

Vi tror på fellesskapet av de troende som er kalt til å tjene alle mennesker.

Vi tror på Guds evne til å forvandle og fornye sitt skaperverk, og oppfylle sine løfter om en ny himmel og en ny jord, hvor respekten for menneskets verd, rettferdighet og fred har slått rot.

Amen.