Undervisning om ydmykhet

Undervisning om ydmykhet

Hva Bibelen sier om ydmykhet, er tema for denne undervisningen.

     

Ordspråkene 22, 4

Lønnen for ydmykhet er frykt for Herren, rikdom, ære og liv.


Jesaja 66, 2

..denne er det Jeg vil se til: Den som er ydmyket og knust i ånden, og som skjelver for Mitt ord.

Matteus 14, 7-14

Da Jesus la merke til hvordan de innbudte gjestene valgte de beste plassene, fortalte Han en lignelse og sa til dem: "Når du blir innbudt av noen til bryllupsfest, skal du ikke sette deg på den beste plassen. Kanskje har verten innbudt en som er gjevere enn deg. Da kommer han som har innbudt både deg og den andre, og sier til deg: Gi plassen til denne mannen! Med skam må du da sette deg på den nederste plassen. Men når du blir innbudt, skal du gå og sette deg på den nederste plassen, slik at når han som har innbudt deg, kommer, kan han si til deg: Venn, flytt deg høyere opp! Da vil du få ære i nærvær av dem som sitter til bords sammen med deg. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli fornedret, og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet."

 

 

Filipperbrevet 2, 14-15

Gjør alle ting uten klager og innvendinger, slik at dere kan være ulastelige og rene, Guds uklanderlige barn midt i en vrang og fordervet slekt.

Matteus 12, 28-30

"Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett." Jesus Kristus 

 

Ordspråkene 15, 33

Herrens frykt er rettledning til visdom, og ydmykhet kommer før ære.

 

Ordspråkene 18, 12

Før ødeleggelsen kommer, er en manns hjerte hovmodig, men ydmykhet kommer før ære.

 

Johannes 1. brev 1, 6-10

Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss.

 

Mika 6, 8

Han har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg, annet ennå gjøre rett, å elske barmhjertighet og å vandre ydmykt med din Gud?

 

 

Kolosserbrevet 2, 18-19

La ingen lure fra dere seiersprisen, ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting som han ikke har sett, og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn og ikke holder fast ved Hodet (Kristus).

 

Salme 35, 13

Jeg ydmyket min sjel med faste.

 

Filipperbrevet 2, 3-4

Gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn akte / anse de andre høyere enn seg selv.

Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gagner andre.