Undervisning om ve-ropene

Undervisning om ve-ropene

Hvem Bibelen omtaler som målgruppe for ve-ropene, er tema for denne undervisningen.

Lukas 6, 24

"...ve dere som er rike, for dere har fått deres trøst." Jesus Kristus

Jesaja 45, 10

Ve den som sier til sin far: "Hva er det du blir far til?" eller til kvinnen: "Hva er det du føder?"

Jesaja 45, 9

Ve den som strider mot Ham som formet ham, et potteskår blant andre potteskår på jorden! Kan leiren si til ham som former den: "Hva er det du gjør?" Eller kan ditt verk si: "Han har ingen hender?"

Lukas 17, 1-2

""Det er umulig at ikke forførelser må komme, men ve den som de kommer ved! Det ville vært bedre for ham om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små." Jesus Kristus

Jesaja 10, 1-3

Ve dem som lager urettferdige lover, de sender ut skriv som skaper ulykke, så de kan hindre de hjelpeløse i å få sin rett og ta fra de elendige blant Mitt folk en rettferdig dom, så enker kan bli deres bytte, og for at de kan plyndre de farløse. Hva vil dere gjøre på hjemsøkelsens dag, når ødeleggelsen skal komme langt borte fra? Til hvem vil dere flykte for å få hjelp? Og hvor vil dere etterlate deres herlighet?

Jesaja 30, 1

Ve de opprørske barna, sier Herren, de som følger råd som ikke er fra Meg, som slutter en pakt, men ikke ved Min Ånd. Slik legger de bare synd til synd.

Lukas 6, 25

"Ve dere som er mette, for det skal sulte." Jesus Kristus

Lukas 6, 24

"..Ve dere som er rike, for dere har fått deres trøst." Jesus Kristus