Undervisning om underordning

Undervisning om underordning

Hva Bibelen sier om underordning, er tema for denne undervisningen.

 

1. Peters brev 2, 12-17

La deres ferd blant hedningene være god, for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gode gjerningene de får se, kan prise Gud på besøkelsens dag. Derfor skal dere underordne dere alle menneskelig ordning for Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste eller under landshøvdinger, som er sendt ut av ham til straff for dem som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers uvitenhet til taushet, som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, men bruker den som Guds tjenere. Vis alle ære! Elsk brodersamfunnet! Frykt Gud! Vis kongen ære!