Undervisning om lovsang

Undervisning om lovsang

Hva Bibelen sier om lovsang, er tema for denne undervisningen.

 

Salme 71, 6

Min lovsang skal alltid være om Deg.

Salme 9, 3

Jeg vil lovsynge Ditt navn, Du, Den Høyeste.