Undervisning om utvelgelse og forutbestemmelse

Undervisning om utvelgelse og forutbestemmelse

Hva Bibelen sier om utvelgelse og forutbestemmelse, er tema for denne undervisningen.

"Vi tror at Gud forutbestemte og fattet en plan fra verdens grunnvoll av, ved hvilken Han kunne frelse mennesket, og videre, at Han fra begynnelsen av bestemte at alle mennesker gjennom alle slekter, som ville ta imot og komme i samsvar med denne planen, skulle frelses. Alle som på denne måten kom i harmoni med Hans makt og frihetsvalg, og som ville velge det evige liv gjennom Guds plan, var forutbestemt til evig frelse." Kilde: De eldstes trosbekjennelse, punkt 16

Salme 4, 4

Men dere skal vite at Herren har utvalgt Seg den gudfryktige. Herren vil høre når jeg roper til Ham.

Apostlenes gjerninger 13, 48

Da hedningene hørte dette, ble de glade og æret Herrens ord. Og så mange som var utsett/bestemt til evig liv, kom til tro.