Leonid Kravtsjuk om egoistiske ledere i den verdslige stat

Leonid Kravtsjuk om egoistiske
ledere i den verdslige statFar til Leonid Kravtsju falt under Andre verdenskrig, og Leonid ble oppdratt av sin bestefar.

-I bestefars hjem var det to bøker. Den ene var Bibelen, og den leste han hver dag inntil synet ble for dårlig. Han hadde ikke briller, så jeg måtte lese for ham, forteller Kravtsjuk.

Etter at han meldte seg inn i kommunistpartiet forholdt han seg lojalt til den ateistiske ideologien, men tok med seg minnene om bestefars sterke kristne overbevisning.

-I dag kan jeg ikke skjønne hvordan vi kunne vende oss vekk fra alle de verdiene samfunnet vårt var bygget på. Å holde mennesker borte fra Gud, er å holde dem borte fra seg selv, sier Kravtsjuk.


Da han i 1992 ble valgt til Ukrainas første president, viste han for hele landet hvilke verdier det nye Ukraina skylle styres etter ved å legge sin hånd på Bibelen.

-Har Ukraina utviklet seg slik du ønsket det?

-
Ikke alle mine drømmer har gått i oppfyllelse. Den gang tenkte jeg at menneskene trengte penger, mat, sosial beskyttelse, kjærlighet og fred - både fred med Gud og fravær av krig. Dessverre har vi ikke nådd alle disse målene.

-Kjærligheten er dessverre fraværende mange ganger. For ofte har kjærlighetsløse mennesker som kun tenker på seg selv fått komme til makten, sier Kravtsjuk som gikk av som president i Ukraina i 1994.

-Vi har lykkes i å bygge et land der hver enkelt person selv kan bestemme sin tro og sitt livssyn. For sist - men ikke minst: Mennesket trenger tro, slår ex-president Leonid Kravtsjuk fast.


Kilde: Nytt om Bibelen. Utgitt av det norske bibelselskap. 4/2009, s. 9.