Den athanasianske trosbekjennelse

Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro...Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt...
Les mer...