Homofili er ikke medfødt

En litteraturgjennomgang av 266 nyere forskningsartikler viser at homofili ikke er medfødt..
Les mer...