Kapittel 2 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 2


Jesu budskap
"Jesus ledet meg så jeg satt på venstre side av Gud ved foten av tronen. Da kom Guds venstre hånd ned og Guds venstre hånd var dekket med fjær. Vi leser om dette i salmene at Gud har fjær. Det var som silkefjær, og jeg satt under Guds vinge. Det var her jeg fikk min undervisning av Jesus. Mens Jesus satt hos meg der, falt det fjær rundt meg. En av undervisningene som Jesus ga meg var: Det skal komme en stor rystelse på jorden, og folkene må være rede til å møte Herren. Det skal skje en stor åndelig eksplosjon på jorden, og da vil kunnskap og visdom øke. Jesus fortalte meg hvordan Harmageddon-slaget skulle utkjempes. Han sendte også med et spesielt budskap til de kristne, og det gikk ut på at de ikke skulle diskutere læresetninger i bibelen, men at de skulle komme sammen i kjærlighet. Det er mange mennesker på jorden som lærer ting som du ikke tror på. Glem alle disse læresetningene, og kom heller sammen i kjærlighet, for tiden heretter er kort. Dere har ikke tid til å diskutere læresetninger. Dere burde heller diskutere Min kjærlighet og Min guddommelige kraft på jorden. Han sa til meg: Jeg kommer snart. Når disse bygningene er ferdige, og når jødene og araberne kommer sammen og tilber Meg i sammen, da vil Jeg komme. Men den nøyaktige tid og time vil Jeg heller ikke si til deg. Det vet alene min Far. Men når min Far gir Meg ordre om å komme, så vil Jeg komme gjennom himmelrommet på den samme veien som du kom. Jeg vil vente i lufthimmelen på bortrykkelsen. Jeg vil sette opp Mitt hovedkvarter der. Jeg vil gjøre ferdig Mine store nattverdsbord. Det skal ikke bare være noen få, men millioner skal delta i nattverdsmåltidet. Der skal dere krone Meg som Herrers Herre og Kongers Konge.

Jesus sier i Johannes evangelium kapittel 14 at Han går til himmelen for å berede et sted for oss, og når dette er ferdig, vil Han ta oss til Seg. Dette er et sted med mange rom. Det er vogner i himmelen. Vogner som du kan sette deg inn i og kjøre 1,6 millioner kilometer. Kan du forestille deg å sette deg inn i en slik vogn og kjøre i den i himmelen sammen med Elias og Elisa. Elias ble tatt opp til himmelen i en vogn. Det er ikke til å undres over at negrene synger i en sang: "Bøy deg ned du svarte, søte vogn og kjør meg til himmelen. "Det er virkelig. Elias dro til himmelen i en vogn. Men før Elias kunne ta meg med en tur, så måtte han få vognen utvidet, for det måtte gjøres plass for tre personer. Elias ville at jeg skulle sitte mellom Elisa og ham. Hva gjorde han så? Jo, han spurte sin Far om han kunne få utvide den, og i løpet av et minutt var den stor nok. Det var en gang jeg kjørte rundt i disse jordiske vognene. Det var på karneval. Den vognen gikk rundt og rundt, og jeg syntes det var veldig gjevt som liten gutt. Jeg fikk også den gang kjøre rundt i en vogn som kaltes "hare". Den gikk opp og ned i alle slags forskjellige retninger. Men det er ikke noe sammenlignet med det som har med Guds kraft å gjøre. Jeg møtte Elias og Elisa på venstre side av Gud. Elias fortalte meg der om sin kappe. Jeg sa til ham at han overlot sin kappe til Elisa og at Elisa gjorde dobbelt så mange mirakler som han gjorde. Det var en enkel grunn for det, for han fikk en dobbel fylde av Den Hellige Ånd. Dette skjedde i den gammel-testamentlige tid under den direkte kraften av Guds Ånd. Men nå har Gud lagt denne kraften i Den Hellige Ånds hender. Så det er en tjeneste som Den Hellige Ånd har. For Gud er fullt opptatt med å skape den nye himmel, og det er et veldig vakkert sted. Elias var en veldig fin herremann. Elisa var mindre. De samtalte stadig om forskjellige ting. Jeg leste første kongebok da jeg var gutt. Jeg husker godt min far leste disse beretninger i det store huset som vi hadde, og det gjorde et sterkt inntrykk på meg. Når det ble lest for meg om Elias og Elisa, så tenkte jeg stadig på den store vognen som fór til himmelen. Men det var helt annerledes å se denne vognen i virkeligheten. Den var vakker. Elias satte seg inn i vognen her nede og dro til himmelen. Jeg spurte Elias : "Hvilken vei var det du reiste da du dro til himmelen, og hvor lang tid tok det for deg å komme hit?" Elias svarte: "6 timer, og jeg kom samme vei som du kom. Og når jeg kom hit til himmelen, var arbeidet her oppe nettopp påbegynt. Alt dette har blitt gjort siden jeg kom hit. Før Jesus dro tilbake til himmelen, så holdt Faderen på med en stor bygning. Derfor sa Jesus at i min Fars hus er det mange rom. Det hadde blitt påbegynt da." Jeg spurte ham så om jeg kunne få en kjøretur med ham. "Ja," sa han, "det kan du. Jeg vil spørre min Far." Profetene i det gamle testamentet talte direkte til Faderen. Dette var noe som jeg lærte, og Elias talte direkte til Faderen: "Så Far, kan jeg ta Percy med meg på en tur gjennom himmelen?"
Og svaret kom tilbake: "Ja, det kan du!"
Og vognen ble satt i stand. Men så sa han:
"Men Far, vognen er ikke stor nok for alle tre. Kan du gjøre den litt større?" I løpet av et øyeblikk var vognen større. Den strakk seg ut til høyre og venstre og var veldig vakker. Det var vakre seter. Vi satte oss alle tre ned og begynte å kjøre. Det var vidunderlig. Etter hvert som vi kjørte, kom denne vognen aldri bort fra Gud. Når jeg da kjørte med Elias og Elisa, så ble som sagt aldri Guds åsyn borte fra oss. Det var fantastisk å bli klar over at du går høyere og høyere i himmelen. Vi var nå på denne kjøreturen som hadde en rekkevidde på 1,6 millioner kilometer. Det var en flott vogn, og det var som å sitte på silkeseter i denne vognen. Det var Elias sjel og legeme samt Elisas sjel og min sjel som satt der. Elias hadde sitt eget legeme. Vi kjørte ned til Livets Elv og opp igjen. Vi kom til det stedet hvor de sang og spilte på forskjellige instrumenter, og vi dro videre derfra og kom til et sted hvor det var mye dans og lovprisning. Det var på Guds venstre side. Deretter passerte vi over Staden som var bygget i en firkant. Vi så ned på glasshavet. Vi så videre ned på Livets Elv, men vi kunne ikke se ned på Gud. Vi kunne bare se direkte på Gud. Kan du forestille deg å ha et par øyne i nakken slik at du kan se i alle retninger. Jeg kunne se bak meg. Når du har himmelske øyne, kan du se alt omkring deg og ikke bare foran deg. Jeg kunne derfor se millioner på millioner av engler. Ting som jeg ikke kunne se på jorden, kunne jeg se der. Disse englene er over hele himmelen, og det er veldig vakkert (Collett, 1991, s. 31-35)."

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.