Barn blir mer omsorgsfulle og sosiale av å ha hund

Barn blir mer omsorgsfulle

og sosiale av å ha hund


En ny undersøkelse fra Universitetet i Liverpool viser at barn knytter seg sterkt til familiens kjæledyr og ser på hunden som et fullverdig familiemedlem.

Forskerne mener at samspillet mellom barn og hund spiller en avgjørende rolle i barns utvikling av sosiale ferdigheter og evnen til å ta vare på og vise omsorg for andre.

Ifølge forskerne er båndet mellom barn og hund særlig viktig i familier der barna vokser opp uten søsken.


http://www.dyrebar.no/artikkel/barn-blir-snillere-av-aa-ha-dyr-21097524, lest 16.07.2013