Dietrich Boenhoffer om ondskap og dumhet

 Dietrich Bonhoeffer

om ondskap og dumhet

 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) skriver:

«Dumhet er en farligere fiende for det gode enn ondskap. Man kan protestere mot det onde, det kan avsløres, i nødsfall hindres med makt, det onde bærer alltid kimen til sin egen selvutslettelse i seg, fordi det etterlater i det minste et ubehag hos menneskene. Mot dumhet er vi vergeløse. Der får man ikke utrettet noe hverken med protester eller makt; argumenter nytter ikke; kjensgjerninger som taler imot de forutinntatte meninger blir rett og slett ikke trodd – i slike tilfeller blir den dumme til og med kritisk -, og hvis de ikke er til å se bort fra, kan de bare skyves til side som betydningsløse enkelttilfeller. Dessuten er den dumme, i motsetning til den onde, fullkomment tilfreds med seg selv; ja, han er til og med farlig, fordi han så lett blir irritert og går til angrep. Man må derfor være mer forsiktig med den dumme enn med den onde. Vi skal aldri mer prøve å overbevise den dumme med argumenter; det er meningsløst og farlig (Bonhoeffer, 2000, s. 32).»

 

Kilde: Bonhoeffer, Dietrich. (2000). Motstand og hengivelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.