-Vi er journalister. Vårt oppdrag er tydelig; Å skille mellom løgn og fakta

 -Vi er journalister. Vårt oppdrag er tydelig;

Å skille mellom løgn og fakta

 

 

Dmitrij Andrejevitsj Muratov (f. 1961) ble - sammen med den filipinske journalisten Maria Resa - tildelt Nobels fredspris i 2021, 'for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred'. Dokumentarfilmen 'Sannhetens pris' tar blant annet for seg deler av Muratov sitt virke som redaktør i den maktkritiske avisen 'Novaja Gazeta'. Innledningsvis i dokumentaren sier Dmitrij Andrejevitsj Muratov følgende:

-Vi er journalister. Vårt oppdrag er tydelig; Å skille mellom løgn og sannhet.

Novaja Gazeta ble startet opp med små ressurser, og den tidligere sovjetiske presidenten Mikhail Gorbatsjov brukte deler av Nobels fredspris, som han mottok i 1990, til å støtte avisen økonomisk. Blant annet bidro han med å kjøpe inn datamaskiner samt betale lønninger.

Kilde: NRK TV – Sannhetens pris, sett 21.10.2023