Røyking nesten fordobler risikoen for å få Alzheimer

Røyking nesten fordobler risikoen for å få Alzheimer


Forskerne ved University of California San Francisco (UCSF) har gjennomgått 43 undersøkelser om emnet og konkluderer med at røyking er «en markant risikofaktor for Alzheimers sykdom».


De amerikanske forskerne gjorde gjorde også en annen interessant oppdagelse. Forskning som er sponset eller påvirket av tobakksindustrien framstiller røyking som en beskyttende faktor mot alzheimer, mens uavhengig forskning viser det stikk motsatte.

Forskerne utdyper sine funn i en artikkel i fagtidsskriftet Journal of Alzheimer's Disease , der de konkluderer med at de uavhengige undersøkelsene viser at røyking nesten dobler risikoen for å utvikle alzheimer.

 

Kilde: http://www.vl.no/verden/article4845179.ece, lest 06.02.2010.