Litt om effekten av kaffe

...ifølge en undersøkelse av Manpower Work Life blir du mer effektiv på jobben hvis du tar deg en kaffepause og skravler med kolleger. Det samme viser en undersøkelse for Hewlett-Pacard...

...kaffe ser ut til å beskytte mot diabetes type 2, skrumplever og alzheimer...

Les mer...

1200 forskningsstudier og 400 rapporter om sammenheng mellom tro og helse

...kristen tro ser blant annet ut til å gi høyere forventet levealder. I en studie fra USA ble over 20.000 representative amerikanere fulgt gjennom ni år. De som gikk regelmessig i kirken, hadde syv år høyere forventet levealder enn de som ikke gjorde det. For afroamerikanere var forskjellen hele 14 år...

...funnene tyder på at effekten er størst for dem som er ”genuint overgitt til Gud” og som har en tro på som påvirker tenkningen, atferden og relasjonene sine. De peker på en meningsfull virkelighetsoppfatning, sunne vaner og sterke sosiale relasjoner som viktige faktorer som aktive troende har større sjanser enn andre for å etablere i livet...

...de to britiske legene peker også på mange andre positive helseeffekter av aktiv tro: økt velvære og lykke, håp og optimisme, mening med livet, bedre selvtillit, bedre tilpasning til tap, mindre ensomhet, lavere depresjonsrate, lavere selvmordsrate, mindre angst, lavere rater for alkohol- og stoffmisbruk, mindre lovbrudd og kriminell aktivitet, mer stabilitet og tilfredshet i ekteskapet...

Les mer...

Levde lenge i ørkenen

...Paulus av Theben (ca.228-341), Antonius den Store (251-356), Makarius fra Alexandria (293-393), Hieronymus (331-430), Euthymius (376-473), Sabas (438-532). Livene deres besto stort sett av bønn, bibellesing og arbeid. Mange av dem skrev dessuten bøker...
Les mer...

Ordspråkene 28, 16 om livslengde

...de som hater urett vinning, får flere levedager...
Les mer...

Derek Prince om gudsfrykt og livslengde

...gudsfrykt forlenger livet. De som er uten gudsfrykt er ugudelige, og deres levetid blir forkortet...
Les mer...

Mennesker som går jevnlig i kirken, lever lenger

...vår undersøkelse har funnet en enkel metode som kan spare flere menneskeliv enn å bruke bilbelte eller å kutte ut tobakk...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om religiøsitet og helse

...mennesker som går minst en gang i uken i kirken, ber til Gud og leser i Bibelen hver dag, har mange fordeler, medisinsk sett, sammenlignet med de som sjelden eller aldri går i kirken eller ikke tror på Gud. Jo mer religiøs man er, desto større er sjansen for helsegevinst...
Les mer...

Vitenskapelig undersøkelse om adventister og livslengde

...resultatet viste at  menn levde i gjennomsnitt ni år lenger og kvinner levde fire år lenger...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om tro, helse og livslengde

...over 500 vitenskapelige studier slår fast at aktiv religiøs tro gir god helse og flere levedager...
Les mer...

Undervisning om livslengde

Hva Bibelen sier om livslengde, er tema for denne undervisningen.
Les mer...