Hvordan herr B og hustruen fikk fred i hjemmet

…Mr. B kom til meg med et meget alvorlig familieproblem. Han og hans hustru trettet voldsomt om bagateller. De ga hverandre gjensidig skylden for disse orgiene, og familielivet var kommet like til bristepunktet. Jeg stilte ham et spørsmål som jeg på forhånd visste svaret på: ”Mr. B, går De og Deres hustru i kirken, og holder De familieandakt?” Han svarte at de gjorde ingen av delene.

”Deres vanskeligheter i hjemmet, Mr. B,” sa jeg, ”er følgene av at De ikke har fred med Gud. Få det godt med Gud, så vil De også få det godt med Deres hustru!”

Mr. B gjorde det. I alvorlig omvendelse bekjente han sine synder for Gud, og jeg så hvordan ansiktsuttrykket hans ble annerledes da Kristi fred kom inn i hans hjerte. Ansiktet avspeilet den nye gløden i hans sjel. Et par dager senere ledet han sin hustru til Kristus. Det hjemmet er nå et lykkelig hjem, for Kristus er herre der.

Mange ektefolk tror at deres hjemmeliv ville være lykkeligere om de hadde et bedre hus, en bedre jobb eller andre naboer. Nei! Hemmeligheten til et lykkelig familieliv er å la Kristus, tredje mann i ekteskapskontrakten, få ha sin rettmessige plass i hjemmet. Gjør fred med ham, så kan du være fredsommelig i ditt hjem...
Les mer...

Ole Hallesby om den ekteskapelige egoisme

...de to var glad i hverandre, og de delte alt, også livet i Gud. De ba, de leste, de sang og de talte sammen om sin Gud og sitt liv i ham. Men – for så mange gikk det i stykker.

Den hjemlige egoisme innfant seg. Det var makeligere å elskes enn å elske. Det begynte med en liten utakknemlighet i småting, og gikk så over til uhøflighet. Mot fremmede var man høfligere enn mot sin ektefelle. Det neste skritt er grettenhet, taushet, tverrhet, vranghet.

Kjærligheten er en fin og skjør plante, som visner og dør uten stadig pleie. Det er ikke nok å ha kjærlighet, vi må vise den...

Les mer...

Martin Luther og Fillip Melancton om gjengifte

...Martin Luther og hans følgesvenn, Fillip Melancton, åpnet for muligheten til nytt ekteskap for den såkalt ”uskyldige part” ved samlivsbrudd...
Les mer...

1200 forskningsstudier og 400 rapporter om sammenheng mellom tro og helse

...kristen tro ser blant annet ut til å gi høyere forventet levealder. I en studie fra USA ble over 20.000 representative amerikanere fulgt gjennom ni år. De som gikk regelmessig i kirken, hadde syv år høyere forventet levealder enn de som ikke gjorde det. For afroamerikanere var forskjellen hele 14 år...

...funnene tyder på at effekten er størst for dem som er ”genuint overgitt til Gud” og som har en tro på som påvirker tenkningen, atferden og relasjonene sine. De peker på en meningsfull virkelighetsoppfatning, sunne vaner og sterke sosiale relasjoner som viktige faktorer som aktive troende har større sjanser enn andre for å etablere i livet...

...de to britiske legene peker også på mange andre positive helseeffekter av aktiv tro: økt velvære og lykke, håp og optimisme, mening med livet, bedre selvtillit, bedre tilpasning til tap, mindre ensomhet, lavere depresjonsrate, lavere selvmordsrate, mindre angst, lavere rater for alkohol- og stoffmisbruk, mindre lovbrudd og kriminell aktivitet, mer stabilitet og tilfredshet i ekteskapet...

Les mer...

Billy Graham om hvordan to ekteskap ble reddet

...der det en gang var frykt og hat mot ektemann og far, er det nå kjærlighet og respekt for en mann som har gitt sitt hjerte til Kristus...
...
for noen få måneder siden hadde de vært mann og kone. Nå var de skilt. Mens de så hverandre i øynene, falt de om halsen på hverandre og gråt sammen. Uken etter giftet de seg igjen...
Les mer...

Hvordan ble den falne forsøkt hjulpet tilbake til kirken i den første kristne tid?

...vedkommende skal utelukkes av menigheten (ekskommuniseres), men i den hensikt at den falne skal vinnes tilbake...
...
de som gjorde seg skyldige i grove synder, som avgudsdyrking (frafall fra troen), hor (alle slags seksuelle forbindelser utenom ekteskap) og mord, ble utelukket av kirken. Etter en botstid og offentlig bekjennelse i menigheten av synden(e), kunne de bli tatt inn igjen...
Les mer...

Kan man være kristen og samboer? - Andakt av Alv Magnus

...de som lever i hor har ingen plass i Guds rike. De kan være med i en menighet. De kan synge i koret. De kan til og med få lederansvar i menigheten. Men de hører ikke med i Guds rike. Dette er Jesu ord...
...
er du som leser dette en samboer, må du ta et oppgjør med din villfarelse, bekjenne det som synd og be Herren om hjelp til å innrette ditt liv under hans vilje fra nå av. Da garanterer han tilgivelse og en plass i sitt rike...
Les mer...

Martin Luther om viktigheten av å vente med sex til ekteskapet

...noen vil kanskje si: "Det er uutholdelig og irriterende å vente på å bli gift!" Det har de rett i. Det er veldig likt andre tålmodighetsprøvelser troende er nødt til å forholde seg til, så som faste, fangenskap, kulde, sykdom og forfølgelse. Lysten er en tung byrde. Du må motstå den og kjempe imot den. Men etter at du har overvunnet den gjennom bønn, vil lysten ha fått deg til å be mer og vokse i tro...
Les mer...

Ekteskap og pornografi

...menn som bruker porno blir mindre tilfreds med ekteskapet sitt og mindre følelsesmessig knyttet til sin kone...
Les mer...

Martin Luther om seksualitet

...alle unge mennesker må unngå tilfeldig sex og leve i renhet...hvis din seksuelle appetitt stadig frister deg, skal du være tålmodig...

Les mer...

Hvordan vennligheten reddet ekteskapet til Pete

-Pete, dersom du virkelig ønsker å ta igjen overfor din kone, så begynn å behandle henne som en dronning! Gjør alt som står i din makt for å tjene henne, være henne til behag og få henne til å føle seg spesiell. Etter et par måneder med denne kongelige behandlingen, pakker du så koffertene og drar din vei. På denne måten vil du skuffe henne like mye som hun har skuffet deg.
Les mer...

Carl Fr. Wisløff om ekteskapet

....når hver sitt gudsord lære vil, da står det godt i huset til...
Les mer...

Religiøsitet senker skilsmissestatistikken

...en studie fra 1980, gjort blant 7029 individer, viser at kirke- eller synagoge-besøk var nøkkelen til å bevare ekteskapene. De som deltok på religiøse møter mindre enn en gang i året, hadde en skilsmisse- eller separasjonsrate på 34 %. Fra en gang til flere ganger årlig: 27 %. En gang i måneden eller oftere: 18 %. Konklusjonen er at de som ber og går på møter sammen, som oftest forblir sammen...
Les mer...

Religiøse er oftere lykkelig gift

...en vitenskapelig studie fra 1992 hvor 26.011 personer deltok over en periode på 18 år, viser tydelig at de religiøse var oftest lykkeligere gift enn de ikke-religiøse...
Les mer...

Ingvar Torvik om hvorfor ekteskap ryker

-Ingen kvinne forlater et ekteskap hvis hun opplever seg elsket av mannen sin, slår Torvik fast. -Men dersom hun blir nedprioritert til å være god å ha for mannen i senga og på kjøkkenet, da ryker samlivet, sier Torvik.
Les mer...

Undervisning om ekteskapet

Hva Bibelen sier om ekteskapet, er tema for denne undervisningen.
Les mer...