-Frykt ikke. Jeg er Han som du søker.

-Frykt ikke. Jeg er Han som du søker.

Fathia forteller:

”Jeg var en hengitt muslim inntil jeg havnet i diskusjon med en kristen venn. Jeg kunne ikke argumentere med han, både fordi jeg ville unngå konflikter, men også fordi jeg var redd for å miste vennskapet med ham. Den viktigste årsaken var imidlertid at jeg ikke kjente religionen min godt nok, så jeg var redd for å tape diskusjonen. Derfor begynte jeg å studere islam, og fant mange uttalelser fra imamer vedrørende vanskelige spørsmål. Ingen av svarene var overbevisende for meg. Etter dette begynte jeg å studere kristendommen, og sammenlignet de to religionene. Jeg ble så tiltrukket av å lese om Jesus. Jeg elsket hans karakter og undervisning, særlig når han sier: ”Elsk dine fiender”. Dette blir en motsetning til undervisningen i islam hvor hevn og ”øye for øye” gjelder.

På den tiden hadde jeg noen drømmer. I en drøm så jeg meg selv gråtende i et rom. Så hørte jeg en mektig røst som fikk kroppen min til å skjelve. Jeg hørte en røst som sa gjentatte ganger: "Fathia!" Jeg svarte: ”Hvem er du?” Han svarte: ”Frykt ikke. Jeg er Han som du søker.” Jeg var forskrekket, og da jeg snudde meg rundt, så jeg Kristi ansikt i et vindu. Han smilte til meg. Jeg var målløs. Så sa jeg: ”Min Herre!” Han smilte fortsatt, men synet forsvant gradvis da min mor kom inn i rommet.

I en annen drøm så jeg min mor og meg stå på et øde sted. Vi hørte noen si at vi ville komme tilbake tidsnok. Vi stilte oss på en klippe for å ha bedre oversikt, fordi stedet var tett befolket. Akkurat som i en film så vi historien vår fra fortiden. Vi så tiden da Muhammed kom, og hele den islamske historien. Jeg sa til mor: ”Vi er på feil sti!” Historien fortsatte bakover, til tiden da Kristus var på jorden. Jeg så ham på korset, og jeg følte meg så lykkelig. Jeg gråt og klemt mor og sa: ”Takk Gud, jeg er på den rette veien nå!”

Siden den tiden har jeg alltid lest Bibelen, og hjertet mitt har funnet virkelig fred. Alltid når jeg snakker med Gud, føler jeg hans kjærlighet og medfølelse. Så nå har jeg bestemt meg for å ha ham som min Herre og Frelser!”


Kilde: IBRA magasinet, nr 3 - 2013 (30 årgang), s. 23.