Carl Fr. Wisløff om endetiden

...mot endetiden vil det komme veldige katastrofer både i naturen og i folkelivet. Det har Jesus sagt. Også innen kristenheten skal det komme vanskeligheter. Falske profeter skal føre menigheten inn i åndelig forfall, slik at forræderi og frafall truer de troendes forsamlinger...
Les mer...

Undervisning om endetiden

Hva Bibelen sier om endetiden, er tema for denne undervisningen.
Les mer...