Boka "Men - Gud kan hjelpe" av Louise Thorsdahl

...denne boka er skrevet av Louise Thorsdahl (19.07.1884 - 13.06.1975) og kom ut i 2. opplag i 1956 og ble da trykket i 10 000 eksemplarer......
Les mer...