Hjalp en dødssyk kvinne seks år etter sin død

...hadde vært gjennom en rekke undersøkelser, tester og en tre timer lang operasjon hjemme i Costa Rica, uten at dette hadde bedret tilstanden hennes...
...en medisinsk kommisjon fra Vatikanet erklærte senere at helbredelsen var medisinsk uforklarlig, og dermed førte dette mirakel nummer to til at paven kunne helligkåres. Pave Johannes Paul II ble offisielt erklært helgen 27. april 2014...
Les mer...

Edvard Munch (1863-1944) ble frisk etter forbønn i kirken

...jeg var syk som barn, og de ba for meg i kirken og jeg ble frisk...
Les mer...

Om hensikten med helbredelser

...straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud...
...viser litt av hensikten med helbredelser, nemlig at de har potensiale i seg til å skape etterfølgere av Jesus og lovprisning av Gud...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

...i den kommende vekkelsen vil denne gaven være så utbredt at det er mindre sannsynlig at den blir ødelagt av stolthet og makt.”

En annen engel la til:

”Men se opp for disse tingene:

stolthet, maktbegjær, grådighet og seksuelt begjær...

---

-Men folk er ofte syke, sa jeg.

En annen engel reiste seg.

-Det er et paktsløfte, som sagt. En må bli i Kristus.

-Selvfølgelig, hvis en person med vilje misbruker sitt jordiske kar …, sa en annen.

-Tilgivelsen må være absolutt, la en annen til uten å reise seg.

-Bryt forbindelsen med Kristus, og en eller annen sykdom blir resultatet.

-Som natt følger dag, sa de alle sammen…

Les mer...

Bra for blodtrykket å gå i kirken

...kirkegjengere har lavere blodtrykk, viser Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)...

- Vi fant at jo oftere HUNT-deltakerne gikk i kirken, jo lavere var blodtrykket deres, selv når det ble kontrollert for ei rekke andre mulige forklaringsfaktorer, sier stipendiat Torgeir Sørensen fra Menighetsfakultetet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet.

...de som var religiøst aktive hadde bedre helse enn de som ikke var religiøst aktive...
Les mer...

-Takk og lov, foten min er frisk!

...det rare er at jeg ikke vet når det skjedde. Jeg kjente ingenting...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

-Jeg har to slags pasienter, sa han; -noen som tror på Boltzius, - de reiser hjem igjen nøyaktig på samme måte som de kom, - og noen som tror på Gud; de blir helbredet...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...det er kjent, hvorledes Luther ved sin bønn medvirket til Melanctons helbredelse av en alvorlig sykdom. Mange flere lignende ting vil ganske visst kunne trekkes frem. Derved vil meget være vunnet...
Les mer...

Ingvar Bøhn om F. A. Boltzius

...men der er kraft i hans natur. Han er av dem, som går veien beint frem. Det som eier ham, eier ham helt, hver trevl og tråd. Etter en vekkelsestid med voldsom sjelekval, slik at han gjentatte ganger ville ta livet sitt, kom han, ved 30års alderen, til en overveldende salig fornemmelse av Guds nåde. Da ga han seg med brennende iver over til å vie seg til å forsøke å gjøre andre like lykkelige som han selv var. Enfoldig og forunderlig bar han seg visst av; men kjærlighet skinte igjennom. Syke og fattige tok han seg spesielt av. Og Guds ord tok han på samme måte, bein frem, uten å prute. Og således var det på en måte den naturligste sak i verden for ham å be for de syke og lidende, som han kjente. Det sto jo i Guds ord; og han forsto seg ikke på fortolkningskunsten
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...de kom til piken. Da de hadde bedt over henne og salvet, var smertene med en gang som strøket bort...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...høsten 1885 ble det i Sverige ført en livlig strid om Boltzius og hans virksomhet. Der kom frem en hel del skarpe angrep i en mengde forskjellige blader...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...jeg vil kun fortelle en del kjensgjerninger, som jeg har fått kunnskap om, rett og slett. Så får enhver dømme derom som han selv synes...
Les mer...

Teologen ble helbredet etter at snekker Andersen ba for ham

...han begynte å studere, men hadde dårlig helse og var mye syk. Først i 1867 tok han teologisk embetseksamen. I 1885 skal han ha blitt helbredet ved bønn og håndspåleggelse av snekker Andersen i Kristiania. Andersen ble lært opp av den svenske Fredrik August Boltzius som var en kjent helbreder på denne tiden.

I 1887, to år senere, ga Bøhn ut boka Om underfulde helbredelser...

Les mer...

-Gå dit ned, og dere skal finne henne helbredet, dersom hun ikke har dødd

...de ville fortelle om piken tok Antonius ordet og fortalte om barnets sykdom, og om hvordan hun hadde kommet dit sammen med dem...

...dette er ikke mitt verk, så det finnes ingen grunn for at hun skulle komme til meg, arme menneske. Nei, det er Frelseren som helbreder henne, han som på hvert sted forbarmer seg over dem som påkaller ham. Henne har Herren altså bønnhørt. For meg har han i sin kjærlighet til menneskene åpenbart at han kommer til å helbrede pikens sykdom der hun nå er...

Les mer...

-Du kan ikke bli helbredet dersom du blir her. Gå herfra!

...en mann fra stedet som het Fronto hadde en fryktelig sykdom: Han tygde på sin egen tunge og holdt på å miste synet. Han kom til fjellet og ville at Antonius skulle be for ham. Etter å ha bedt, sa Antonius til ham:

-Gå herfra, så blir du helbredet!

Men han vegret seg og ble der i flere dager...

...mannen ble frisk i tråd med disse ord, som Antonius hadde fått av Frelseren da han ba til ham...

Les mer...

Om en spedalsk som ble helbredet

...en av hans fars tjenere led av spedalskhet slik at han mistet håret. Huden hovnet opp, og det rant ut råttent blod, så det til slutt ble umulig å skjule sykdommen. Hans far sendte tjeneren til Guds mann, og straks fikk han helsen tilbake...
Les mer...

Det undergjørende krusifiks i Røldal

...mange var de som etterpå gikk friske fra Røldal. Tause vitnesbyrd om helbredelsesundrene er de mange krykker, støtteskinner og andre remedier som ble etterlatt bak alteret. Disse er nå samlet i Bergen Museum, men er dokumentert i Røldal stavkirke med fotografier og skriftlige nedtegnelser...
Les mer...

Kapittel 12 i boka "Antonius' liv og livsstil": Formaninger om munkelivet

...de som ble helbredet lærte seg ikke å takke Antonius, men bare Gud alene...
Les mer...

Gud helbredet far og katten

...en gang du var på TV, la han hånda på skjermen. Han har ikke hatt migrene siden. Det artige var at også katten ble frisk...
Les mer...

M. Basilea Schlink om hva Gud kan lære oss gjennom sykdom

...du skal vite at under sykdommen vil Gud tale med deg om ditt liv. Han vil gi deg anledning til å bekjenne dine synder, omvende deg og få forlatelse nå før det er for sent og du kommer under Hans dom og evige straff. Utnytt denne anledningen...
...l
evde jeg uten et personlig forhold til Gud, uten hver dag å ta tid til å møte Gud under bønn og bibellesning? Levde jeg med andre ord som en hedning, siden jeg dagen igjennom ikke gav Gud mer tid enn kanskje noen få minutter?
Les mer...

Søster Marie Simon-Pierre ble helbredet for Parkinsons sykdom

...Johannes Paul skal på mirakuløst vis ha bidratt til at en fransk nonne, søster Marie Simon-Pierre, ble helbredet for Parkinsons sykdom. Han skal også ha gitt en alvorlig syk polsk niåring tilbake evnen til å gå...
Les mer...

M. Basilea Schlink om sykdom

...siden Jesu komme er forbannelsen forvandlet til velsignelse for dem som tror på Ham og hengir seg til Hans vilje og ledelse. Derfor kan og skal etter Guds plan også sykdommens nød bli forvandlet til velsignelse for oss hvis vi bare tar imot den fra Ham og bøyer oss under Hans veldige hånd når den slår oss med sykdom...
Les mer...

Kvinnens vrede ble dempet da det plutselig kom olje på lampa

...dersom du tror på Gud, må du være fortrolig med at en troende er i stand til å få alle ting fra Gud gjennom tro. Så nå, tro fast på at Gud er i stand til å helbrede deg, og jeg, uverdig som jeg er, vil gå og be for deg...

...mens han følte en merkelig kraft holde ham oppe, kastet han seg ned for føttene til Serafim for å takke ham for helbredelsen. Fader Serafim reiste ham opp og sa:

-Er denne helbredelsen Serafims verk?  Nei, nei, min glede, bare Gud gjør dette...

...en tid etter dette ble Serafim anklaget for å salve de syke i strid med retningslinjene. Serafim svarte da ganske enkelt:

-Leser vi ikke i Bibelen at apostlene salvet de syke i Jesu navn og helbredet dem? Så hvem skulle vi følge om ikke apostlene?

...Serafim sa til Manturov at han skulle selge hele eiendommen sin, sette de livegne bøndene fri, og deretter kjøpe 40 mål land ved Diveyevo på et sted Serafim skulle vise ham...

...imidlertid bombarderte Manturovs kone sin mann med kritikk på grunn av hans beslutning...

...en gang, om vinteren, var vår fattigdom så knugende at vi ikke en gang hadde nok olje til lampa. Kveldene var lange og grå. Jeg holdt ikke ut lenger og begynte å gråte og klage og anklaget fader Serafim for det. Mannen min sa fremdeles ikke noe. Plutselig hørte jeg en knitrende lyd...

Les mer...

LItt om Serafim av Sarov (1759-1833)

...gjennombruddet i forhold til helbredelse av syke ved forbønn skal ha kommet i 1822, da en svært syk mann ved navn Mikhail Manturov ble ført til ham. Han undersøkte grundig mannens tro før han salvet ham med olje og ba for ham. Og mannen ble ifølge beretningen frisk. Dette fikk konsekvenser for Manturovs liv. Han hadde vært rik, men avla nå løfte om fattigdom. Han ga sine livegne fri, solgte jorda og ga det han hadde til de trengende og til konventet i Divejevo, der han selv slo seg ned sammen med kona. Han ble også en av Serafims aller viktigste støttespillere i siste fasen av livet. Etter dette strømmet det til mennesker som søkte helbredelse. Og Serafim fikk ifølge vitaet hjelpe mange. Men han var nøye med å understreke at det var Gud, og ikke han selv, som helbredet...
Les mer...

Hyenevalpene ble helbredet for blindhet da Makarius ba for dem

...så begynte hun forsiktig å dra i kappen hans, og det endte med at hun slik ledet Makarius helt fram til hula si. Her fant han et kull med valper som alle var blinde. Han skjønte at dyret søkte hans hjelp...
Les mer...

Den lamme gutten fikk beskjed om å oppsøke Euthymius (376-473) i en drøm

...en dag kom det en arabisk stamme inn i wadien, og medlemmene ropte høyt på Euthymius. Theoctistus prøvde å få dem til å vente til lørdagen. Men stammens leder, sheikh Aspebet, førte ham til sønnen sin, som viste seg å være lam på hele høyre side av kroppen...
Les mer...

Kona kom til tro etter at datteren ble helbredet ved to engler

-Jeg tror dere har hatt besøk av to engler, sa han. De har også helbredet deres datter!

Denne hendelsen berørte kona...

Les mer...

Imamens datter helbredet i Jesu navn

...imamen så på meg, og sa deretter alvorlig:

-Ja, hvis datteren min blir kurert, vil jeg følge Jesus.

Les mer...

Helbredet for AIDS i Tsjad

...Gud skal ha æren for dette...
Les mer...

Hentet ut kroppen til sin døde mor fra sykehuset og tok den med på møte

...i et møte ble det talt om at Gud kan helbrede fra sykdommer. En av de mange enkle tilhørerne i byen tok forkynneren på ordet, og dro av gårde til sykehuset for å hente ut kroppen av sin døde mor, som døde noen dager i forveien...
Les mer...

Helbredet under hjemmedåp

...inne i stuen på en sofa lå den lille, tilsynelatende bevisstløs. Ansiktet hadde en underlig blåfarge. Guttens øyne var åpne, men jeg så bare det hvite i øynene. Det så ut som om han stirret rett opp i sitt eget hode. Ingen tegn til liv eller reaksjon. Slik hadde han ligget i nesten to døgn. Legen fryktet visst at det var en hjernesykdom. Nå ventet de bare på at sykebilen skulle komme...
Les mer...

...en usynlig hånd ble lagt på mitt hode...

...på forreste benk i bedehuset satt en kvinne som var syk. Hun hadde en forkalkning i høyre hofteledd og måtte bruke stokk for å komme seg på bedehuset. Mens hun sitter og lytter til Guds ord, folder hun sine hender og ber stille:
-
Kjære Gud, la din helbredende kraft komme over min kropp...
Les mer...

Starten på helbredelsestjenesten til F. A. Boltzius (1834-1910)

... i 1864, 28 år gammel, hadde F. A. Boltzius sitt religiøse gjennombrudd, og noen år senere begynte han å forkynne. Samtidig begynte han å be for syke, etter å ha blitt helbredet selv fra en infeksjon i et sår etter at han hadde lagt hånden på såret og bedt til Gud...
Les mer...

Hjertet ble helbredet og pacemakeren forsvant etter forbønn

...en mann i Philadelphia, som hadde fått pacemaker åtte måneder i forveien, følte sterke smerter i brystet etter at Kathryn la hendene på ham...
Les mer...

Beinet vokste ut 5 cm under forbønn

...Dorte og Filip, som har vært med i menigheten litt over et halvt år var blant annet med å be for en som hadde et ben som var 5 cm kortere enn det andre. Mens de bad vokste benet ut...
Les mer...

Wesley L. Duewels mor så en engel da hun ble helbredet

...da hun åpnet øynene, så hun engler ved siden av seg. Straks stod hun opp, fullstendig helbredet. Hun levde i mer enn 30 år etter det...
Les mer...

Helbredet på dødsleiet - Philip Melanchton

...Melanchtons øyne var sløve, og det virket som om han verken kunne snakke eller høre mer. Han kjente ingen lenger, og han hadde sluttet å ta til seg føde...
Les mer...

Den døende Myconius ble helbredet for tuberkulose da Martin Luther ba for ham

...jeg håper til Gud at jeg ikke så lenge jeg lever får høre at du er død," skrev Luther til ham, "men jeg vil at du skal overleve meg. Dette ber jeg inderlig om, og jeg tror det blir gitt meg...
Les mer...

Fikk øreflipp etter forbønn

...en annen ble helbredet for reumatisk leddgikt, og beina hennes vendte tilbake til det normale. Den samme kvinnen ble også helbredet for prolaps, og den øreflippen hun ble født uten, vokste ut på en mirakuløs måte...
Les mer...

Kvinne uten livmor fikk barn etter forbønn

...blant dem som ble intervjuet av byrået, var det en kvinne som ikke hadde noen livmor, men fordi hun ble helbredet, kunne hun få barn. Hun viste mirakelbabyen til dem som etterforsket tjenesten til Lake...
Les mer...

-Du fortalte ikke engang halvparten

...avisene i Spokane offentliggjorde alle vitnesbyrdene om helbredelse. Resultatene var faktisk så utrolige at Better Business Bureau bestemte seg for å kontrollere påliteligheten i helbredelsene...
Les mer...

Derek Prince om å ta vare på gaver fra Gud

...noen mennesker mente at dette ikke var en passende tjeneste for en ærverdig, velutdannet bibellærer. Jeg bestemte meg for å spørre Herren om dette, og jeg følte at Han gav meg dette svaret:

Jeg har gitt deg en gave. Du har to alternativ. Du kan bruke gaven og få mer. Eller du kan overse gaven og miste den.

Akkurat der og da bestemte jeg meg for å bruke gaven som Gud hadde gitt meg, og jeg mottok virkelig mer...

Les mer...

-Hvem vil bli helbredet?

...noen ganger brukte Smith en annen fremgangsmåte når det gjaldt å handle i tro. Han leste fra Skriften, og så handlet han på det...
Les mer...

Hvordan Smith Wigglesworth (1860-1947) lærte at tro kan skapes og overføres til andre

...Smiths metoder ble ofte misforstått og kritisert. Han ble aldri berørt av kritikken, men han hadde medlidenhet med sine kritikere. Istedenfor å slå tilbake, svarte han: "Jeg går ikke etter det jeg ser eller hører; jeg går etter det jeg tror...
...
hele landsbyen ble påvirket, og det ble vekkelse i byen...
...
da Smith kom tilbake, hadde ikke familien gjort det de ble bedt om, og da de så hans tro, ble de flaue og...
...
inntil da virket det som om en gjennomsnittlig troende mente at Gud bare beveget seg på en suveren måte. De følte at de ikke hadde noen del i det. Smith Wigglesworths tjeneste kastet nytt lys på dette området. I sitt dype forhold til Herren begynte Smith å se eksempler i Bibelen på at folk som fikk noe fra Herren, hadde handlet på Hans ord for å få resultater...
...
han leste fra Skriften, og så handlet han på det...
Les mer...

Spokane var verdens sunneste by i 1915-1920 på grunn av tjenesten til helbredelsespredikant John G. Lake

... inntil 200 personer ble betjent og helbredet hver dag i Spokanes helbredelseshjem...de fleste av dem ikke var medlemmer av noen menigheter...
Les mer...

John G. Lake fikk synet gjenopprettet etter en samtale med Herren

...han svak og trett og nesten blind. Han bestemte seg for å "ta en prat" med Herren. Han minnet Ham om hvor skammelig det ville være hvis han måtte være blind når 100.000 mennesker var blitt helbredet gjennom hans tjeneste bare i Amerika...
Les mer...

Gud helbredet dem som omvendte seg

...de som nektet å omvende seg, selv om de erkjente sannheten i det fru Lake hadde sagt, gikk hjem med sykdommen i kroppen...
Les mer...

Reiste fra Johannesburg til Wales på et øyeblikk og drev djevelen ut av en sinnssyk kvinne

...han la hendene på henne og kastet djevelen ut av henne. Så var han plutselig tilbake i Johannesburg igjen og knelte på plattformen der. Tre uker senere fikk de melding om at kvinnen var satt fullstendig i frihet. Hun var blitt skrevet ut på flekken da legene oppdaget at hun "plutselig" var blitt frisk og sunn...
Les mer...

Angsten forsvant etter forbønn på telefon

...i 40 år plagdes jeg med angst. Å være alene var fryktelig vondt. Jeg var redd for å gå turer ute og syntes det vondt å være der det var mange folk. I løpet av disse årene har jeg spist bøttevis av forskjellige slags nervetabletter. For ett år siden ringte jeg...
Les mer...

Guds godhet mot mennesker som ikke fortjener det

...min venn drev gjøn med evangelisten. På spøk sa han til de andre vennene sine at nå ville han bli helbredet. Da Svein-Magne ba for syke på fjernsynet, la han spøkefullt sine hender på det vonde beinet. Plutselig ble han overrasket over at beinet ble fylt med en merkelig varme, og alle smerter kom bort. Temmelig overrasket måtte han fortelle sine venner at beinet var blitt helbredet! Nå kunne han gå normalt...
Les mer...

Kvitt synsforstyrrelse etter å ha lagt hånda på TV-skjermen

...for sju-åtte år siden begynte jeg å få dårlig syn på begge øynene. Jeg måtte slutte å skrive faktura på bedriften vår. Når jeg så bortover gulvet, så det ut som om det lå en mengde ulldotter bortover gulvflaten. Jeg var hos optikeren. Kanskje var det begynnelsen på grå stær...
Les mer...

Kvitt Bechterews sykdom etter 54 år

...da jeg var 18 år fikk jeg Bechterews sykdom. Jeg er 78 år nå. Ryggen, hoftene og bryst var angrepet av sykdommen. Jeg ble verre med årene, og lutet litt framover på grunn av min stive, vonde rygg. Å støvsuge var et mareritt. Jeg kunne nesten ikke gjøre rent i huset mitt. Flere ganger var jeg innlagt på sykehus på grunn av de store smertene. Legen min sa at jeg kunne komme til å havne i rullestol.
For åtte år siden fant jeg på...
Les mer...

Kvitt øresus etter forbønn i Kristiansund

...jeg kom dit for å få forbønn for øresus på det venstre øret som jeg har vært plaget med i 15-20 år...
Les mer...

Kvitt øresus etter forbønn i Sortland

...ingenting skjedde med en gang, men etter to dager stoppet denne fæle lyden. Siden da har jeg vært kvitt den...
Les mer...

Kvitt depresjon etter forbønn på telefon

...jeg har vært inn og ut av psykiatrisk klinikk. Noen ganger var jeg innelåst der, så ille var det. Ofte lå jeg bare i senga, gråt og ønsket meg døden. I løpet av denne tiden har jeg slukt mange nervetabletter. For tre-fire måneder siden kontaktet jeg deg på telefonen, og du ba for meg. Etter dette...
Les mer...

Endetarmen sluttet å komme ut etter forbønn

...et halvt år plagdes jeg med at endetarmen kom ut. Jeg måtte ofte dytte den tilbake. Av redsel for å bli operert, torde jeg ikke å gå til lege. Derfor fant jeg på...
Les mer...

Helbredelse kommer alltid - andakt av Kenneth Copeland

...det er ikke Gud som holder tilbake. Det er bare det at folk ikke tar imot...
Les mer...

Astma forsvant etter forbønn på telefon

...min sønn ba meg ringe til deg for gutten hans på fire år som hadde astma. Barnet var et halvt år gammelt da han fikk astma...
Les mer...

Anginaen forsvant etter lesing av bladet "Legedom"

...mens jeg satt og leste mirakelhistoriene, kjente jeg med ett at det ble så godt inne i brystet. Tenk, Gud helbredet meg mens jeg leste i bladet ditt! Først tenkte jeg at dette måtte bare være ren innbilning...
Les mer...

Skadene etter hjerneblødning forsvant etter forbønn på telefon

...de erfarne legene forsto ingenting. En av dem sa:

-VI vet hva vi så på røntgenbildene, men dette kan vi ikke forklare.

Gud helbredet sønnen vår...

Les mer...

Ble kvitt beinskjørhet etter å ha lagt hendene på fjernsynet

...da du ba for syke, la jeg hendene på fjernsynet. Da helbredet Gud meg for beinskjørhet...
Les mer...

Trigeminusnevralgien forsvant etter TV-program

...da Svein-Magne ba for syke, satt jeg i stolen og så på. Jeg la ikke hendene mine på TV-skjermen eller på ansiktet. Jeg ba heller ikke at jeg skulle bli frisk. Jeg var bare opptatt med å se programmet. Plutselig...
Les mer...

Psoriasis forsvant etter forbønn

...etter noen dager forsvant psoriasisen. Siden da har jeg vært frisk og ikke lenger trengt å smøre meg med salve... 
Les mer...

Salme 147 om hvem Gud helbreder

...Han helbreder dem som har et sønderbrutt hjerte, og forbinder deres sår...
Les mer...

Tvilen forsvant da Rannveig Petterteig så foten vokse ut

-Jeg stakk hodet fram da Edvardsen skulle be for en dame som hadde en fot som var kortere enn den andre. Da jeg med egne øyne så at foten vokste ut, forsvant all tvil hos meg. Jeg fikk tro på at også jeg kunne bli frisk.
...
da Rannveig så foten vokse ut, tenkte hun på datteren sin, Jorunn på 13 år. Hun hadde en fot som var mellom en og to centimeter kortere enn den andre...
Les mer...

Best om folk ber Gud for egen helbredelse

-Noen ganger spør jeg folk om å be selv for sin helbredelse. Jeg gjør det av to grunner. For det første, hvis de har tro for helbredelse, kan de bli helbredet som svar på sin egen bønn. Dette er den beste måten å bli helbredet på...
Les mer...

Noen ganger bruker Faderen uvanlige metoder

...En gang jeg ba for en mann med alvorlige problemer i kjeven, kom det for meg at Herren ville jeg skulle slå til ham...
Les mer...

Kvinnen opplevede at helbredelsesprosessen startet da hun la brevet i postkassa

...Hvis du ikke tilgir henne, vil dine bein tæres bort...
Les mer...

Gud helbredet kvinnens revmatiske skulder gjennom den sovende predikantens hånd

-En gang da  Carol og John overnattet i en hytte på fjellet, ventet Carol til John falt i søvn. Så tok hun den ene handa hans, plasserte den på sin vonde skulder og sa...
Les mer...

372 kvitt AIDS i Uganda

Biskop Grivis Musisi fra Uganda uttaler at han så langt har sett 372 tilfeller av AIDS bli helbredet.
Les mer...

Hele Australia kunne se Gud i aksjon på TV-skjermen

- I løpet av et besøk i Australia sendte et TV-selskap et team for å dekke våre mirakelmøter. Det første de ville vite var hva et mirakel var. De hadde aldri sett Gud gjøre mirakler, og var spente på hva som kom til å skje, selv om de ikke var kristne.
Les mer...

Sally Jones helbredet av ukjent kvinne på Atlanta flyplass

En gang var vi på flyplassen i Atlanta. På vei mot utgangen måtte jeg innom toalettet. Der satt det en kvinne i rullestol, og Den Hellige Ånd minnet meg om at jeg skulle tale til henne. Det er slett ikke alltid jeg snakker med kvinner i rullestol, men jeg hadde et bestemt inntrykk av at jeg skulle be for denne kvinnen.

 

Les mer...

Apostlenes gjerninger 8, 5-8

..I de store folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt av Filip da de hørte og så de tegnene han gjorde..
Les mer...

Apostlenes gjerninger 14, 9

Tro til å bli helbredet

Les mer...

2. Mosebok 23, 25

Herren skal ta sykdom bort fra din midte

Les mer...

Johannes 3. brev 1,2

God helse

Les mer...

Markus 1, 40-45

"Jeg vil, bli renset!"
Les mer...

Jeremia 12, 17

For Jeg skal igjen gi deg legedom...
Les mer...

2. Mosebok 15, 26

Hvis dere lytter nøye til Heren vår Guds røst..
Les mer...

Lukas 14, 1-6

Og se, det var et menneske foran Ham, som hadde for mye vann i kroppen.
Les mer...

Salme 30, 3

Du helbredet meg
Les mer...

Lukas 22, 47-51

"Selv dette skal dere tillate." Jesus Kristus
Les mer...

Mange som var syke salvet de med olje, og de helbredet dem.

Markus 6, 12-13
Les mer...

Lukas 6, 6-10

Er det tillatt å helbrede på sabbaten?
Les mer...

Det gikk en kraft ut fra Jesus og helbredet alle.

Lukas 6, 17-19
Les mer...

Markus 3, 1-5

Jesus helbredet på sabbaten

Les mer...

Høvedsmannen utviste stor tro på Jesu evne til å helbrede

Matteus 8, 5-13
Les mer...

"Vil du bli frisk?" Jesus Kristus

Johannes 5, 2-9
Les mer...

Er noen syke blant dere?

Jakobs brev 5, 14-15
Les mer...

Jakobs brev 5, 16

Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre..

Les mer...

Paulus gikk da inn til ham og ba, og han la hendene sine på ham og helbredet ham.

Apostlenes gjerninger 28, 8-9
Les mer...

Mannen trodde ordet som Jesus sa til ham, og han gikk av sted.

Johannes evangelium 4, 46-54
Les mer...

Mannen hadde tro til å bli helbredet.

Apostlenes gjerninger 14, 8-10
Les mer...

Jesus Kristus helbreder deg

Apostlenes gjerninger 9, 32-35
Les mer...

Gud gjorde også uvanlige kraftige gjerninger ved Paulus' hender

Apostlenes gjerninger 19, 11-12
Les mer...

Apostlenes gjerninger 3, 1-9

En lam mann blir helbredet

Les mer...

Men Han svarte henne ikke et ord

Matteus 15,21-28

Les mer...

Disse tegn skal følge dem som tror..

Markus 16,17
Les mer...

Den blinde ga seg ikke før han fikk treffe Jesus.

..Det var mange som truet ham for at han skulle være stille. Men han ropte bare enda mer..

Les mer...

Jesus kunne ikke gjøre noen mektig gjerning på Sitt hjemsted

Markus evangelium, kap. 6,1-6

Les mer...

Jesus så en kvinne med en avmaktsånd inne i synagogen, og Han helbredet henne

Lukas 13, 10-13
Les mer...

Mannen kunne først se alle klart etter at Jesus hadde lagt hendene Sine på ham to ganger.

Markus 8,22-26
Les mer...

Jesus så at Peters svigermor var syk, og Han helbredet henne

Markus 8,14-15
Les mer...

De som rørte ved Jesus, ble helbredet

Markus evangelium 6,56
Les mer...

De skal skje med deg etter din tro

Matteus evangelium, kapittel 9, versene 27-30.
Les mer...

Tror du at Jesus makter å helbrede deg?

Matteus evangelium, kapittel 9, versene 27-30.
Les mer...

Jesus vil helbrede deg

Markus evangelium, kapittel 1, versene 40-42.
Les mer...

Guds Ord er helse for hele ditt legeme

Ordspråkene 4, versene 20-22.
Les mer...

Din legedom skal snart springe ut

Profeten Jesaja, kapittel 58, versene 6-8.
Les mer...

Jesus bar dine smerter

Profeten Jesaja, kapittel 53, vers 4.
Les mer...

Jesus tok dine sykdommer på Seg

Profeten Jesaja, kapittel 53, vers 4.
Les mer...

Du har fått legedom ved Jesu sår

Profeten Jesaja, kapittel 53, vers 5.
Les mer...

Herren leger alle dine sykdommer

Salme 103, versene 1-6
Les mer...

Jeg er Herren, Han som helbreder deg.

2. Mosebok, kapittel 15, vers 26.
Les mer...

Herren skal ta all sykdom bort fra deg

5. Mosebok, kapittel 7, vers 15.
Les mer...

Pacemakeren forsvant i forbindelse med forbønn

Både arret etter operasjonen og pacemakeren forsvant...
Les mer...

Dronning Vilhelmina av Nederland fikk barn etter forbønn

Dronning Vilhelmina av Nederland hadde hatt seks spontanaborter før hun kontaktet John G. Lake for å få forbønn.
Les mer...

A.A.Allen og Guds mirakelkraft

En kvinne gikk i løpet av sekunder ned i vekt fra 220 kg til 90 kg da A.A.Allen ba for henne. Folk fortalte at de så at kroppen hennes krympet. En mann fikk tilbake høyre lunge, tre ribbein og et brystbein som han hadde operert bort. Les også om hva A.A.Allen opplevde at Gud sa at han måtte gjøre for å se Hans mirakelvirkende kraft i sitt liv.
Les mer...

John Tollefsrud fikk nådegaven til å helbrede

...John Tollefsrud hadde et stort ønske om å være til hjelp for andre mennesker, men hva kunne han gjøre for andre…som uføretrygdet minstepensjonist...
Les mer...