Undervisning om å høre

Hva Bibelen sier om det å høre, er tema for denne undervisningen.
Les mer...