Kapittel 7 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...en dannet dame fra Stockholm kom til Boltzius. Hun kjente ham kun av omtale og hadde aldri sett ham. Skjønt alvorlig gudfryktig ble hun i første øyeblikk sterkt frastøtt av det mer enn alminnelig bondeaktig grovskårne og ikke alltid tiltalende ved Boltzius’ ytre vesen og måte å være på. Under hele hans bønn kunne hun ikke få dette inntrykk bort fra seg, samme hvor mye hun kjempet imot. Jeg tror ikke det vil være lett å få rom for den ”psykiske” eller sjelelige virkning, som her i dette tilfelle skulle ha virket opplivende eller ”sjelelig” styrkende. Og dog ble den nevnte dame ganske iøynefallende bedre. Det var mangeårige reumatiske lidelser, hun led av...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

-Jeg har to slags pasienter, sa han; -noen som tror på Boltzius, - de reiser hjem igjen nøyaktig på samme måte som de kom, - og noen som tror på Gud; de blir helbredet...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...det er kjent, hvorledes Luther ved sin bønn medvirket til Melanctons helbredelse av en alvorlig sykdom. Mange flere lignende ting vil ganske visst kunne trekkes frem. Derved vil meget være vunnet...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...fra vårt eget land, fra Kristiania, kjenner jeg et lignende eksempel. Det var en liten pike, 10 år gammel, hvis syn i flere år hadde vært sterkt svekket på grunn av en kjertelsykdom, og som i selve bønnens øyeblikk kjente sitt syn påfallende forbedret. Om dette beretter både piken selv og hennes foreldre meget omstendelig...

...flere av dem, som ber for syke, er ganske nok, spesielt i begynnelsen, tilbøyelige til å ta litt for sterkt i om de bønnhørelser som har funnet sted...

Les mer...

Kapittel 3 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...de kom til piken. Da de hadde bedt over henne og salvet, var smertene med en gang som strøket bort...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...høsten 1885 ble det i Sverige ført en livlig strid om Boltzius og hans virksomhet. Der kom frem en hel del skarpe angrep i en mengde forskjellige blader...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Om underfulle helbredelser" av Ingvar Bøhn

...jeg vil kun fortelle en del kjensgjerninger, som jeg har fått kunnskap om, rett og slett. Så får enhver dømme derom som han selv synes...
Les mer...