570 selvmord i Norge i 2009

...nest høyeste selvmordstall siden 1993...
Les mer...