Litt om sokratisk metode

...via samtaler forsøkte Sokrates å lede andre mennesker til klarere erkjennelse...
...samtalene starter ved at Sokrates stiller seg uvitende. Sokrates stiller så spørsmål som blottlegger svakhetene ved samtalepartnerens oppfatninger...
...det pedagogiske mål ved samtalene er å føre andre mennesker inn i en filosofisk analyse og konsekvenstrekking som resulterer i erkjennelse...
Les mer...

Jeremia 9, 23-24 om visdom, makt, rikdom, forstand og gudsfrykt

...den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, den rike skal ikke rose seg av sin rikdom...
...
den som roser seg, skal rose seg av dette: At han har forstand og kjenner Meg. Jeg er Herren som øver barmhjertighet, rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har Jeg velbehag, sier Herren...
Les mer...

Serafim hjalp kvinnen med å finne igjen sitt savnede barn

...en dag så Serafim en kvinne blant pilegrimene. Han ropte til henne ved å bruke navnet hennes, selv om han ikke kjente henne, og sa at hun måtte gå hjem med en gang. Sønnen hennes var der og ventet på henne. Da hun kom tilbake fant hun faktisk barnet sitt som hadde vært registrert som ”savnet” etter et krigsslag...
Les mer...

Serafim hjalp bonden med å få tilbake den stjålne hesten

-Vær bare rolig og gå med en gang til den neste byen. Ta veien til høyre, gå bak gjerdet og du vil finne hesten din bundet til en stolpe. Ta den og gå bort uten å si noe...

Les mer...

Undervisning om kunnskap

Hva Bibelen sier om kunnskap, er tema for denne undervisningen.
Les mer...