David Lloyd George om jødene og Palestina

...slik disse fanatikere ser det, kan dagens jøder ikke gjøre noen ting riktig...
...er det for mye å be om at de – som har lidd mest av alle lidende – skal få muligheten til å finne ly i det landet deres fedre gjorde hellig ved glansen av deres geniale ånd og egenart, deres opphøyde tanker, deres livs innvielse og deres budskaps inspirasjon til hele menneskeheten...
Les mer...

Israel verdens ledende nasjon på miljøteknologi

...flere årsaker til at Israel nå seiler opp som den ledende nasjonen i verden på fornybar energi eller "cleantech" som er den internasjonale betegnelsen. En årsak er at Israel har den gjennomsnittlig høyest utdannede befolkningen i verden. En annen årsak er nødvendighet. Nesten ingen naturressurser har ført til desto større oppfinnsomhet. En tredje årsak er at det er sterk sol i Israel, noe som gjør solenergi til en hensiktsmessig fornybar ressurs...
Les mer...

Planlegger å bygge 500.000 ladestasjoner for el-biler i Israel og Danmark

...flere årsaker til at Israel nå seiler opp som den ledende nasjonen i verden på fornybar energi eller "cleantech" som er den internasjonale betegnelsen. En årsak er at Israel har den gjennomsnittlig høyest utdannede befolkningen i verden. En annen årsak er nødvendighet. Nesten ingen naturressurser har ført til desto større oppfinnsomhet. En tredje årsak er at det er sterk sol i Israel...
Les mer...

Israel har verdens største anlegg for avsalting av havvann

...mens kostnaden i starten lå på én US-dollar per kubikkmeter avsaltet ferskvann, er man i dag nede i 0,50 - 0,60 cent per kubikkmeter. Og prisene fortsetter å synke...
Les mer...

Israel eksisterer ikke ifølge jordansk kart

...det jordanske kartet prøver med andre ord å gi uttrykk for at den jødiske staten ikke eksisterer, selv etter over 60 år med selvstendighet. Dette forteller litt om det intense hatet som arabiske stater bærer mot Israel...
Les mer...

Engelen hjalp Lydia og Tikva bort fra urolighetene i Jerusalem

-Gud har besvart bønnene våre! Vi ba ham å sende en engel for å beskytte dere, og det har han sannelig gjort!
Les mer...

Derek Prince om islam, proklamasjon og bygging av moskéer

...Satan forstår godt kraften i proklamasjoner, og han sørger for at menneskeheten bombarderes med proklamasjoner fra kilder som han kontrollerer. En slik kilde er islam, som får mye av sin makt fra de proklamasjonene de stadig uttaler, både negative og positive. Et eksempel er skriften utvendig på Klippemoskeen i Jerusalem, som er plassert der Templet tidligere stod. Der er det en proklamasjon, som med vitende og vilje fornekter det Jesus gjør krav på: "Gud trenger ingen sønn."
Les mer...

Israelske rabbinere vil ikke lenger tåle at Israel gjennomfører 50.000 aborter i året

...de fleste aborter er unødvendige...
Les mer...

Israel fulgte regler for krigføring i Gaza

...i forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring godt over gjennomsnittet, ifølge seniorforsker Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter...
Les mer...

Be for Israel

...jeg ber om Din nåde og velsignelse over Ditt folk, jødene, Gud. Jeg ber om at Du, Gud, skal beskytte jødefolket og deres land, Israel, mot farer, og jeg ber om at de skal ta imot Jesus Kristus som sin Frelser. Amen...

Les mer...