Ludvig Hope om syndfrihet

...gang på gang kommer den lære fram mer eller mindre sterk, at det å være en kristen er det samme som å være syndefri. Forstandige mennesker kan stå fram og gi seg selv dette vitnesbyrd i de sterkeste ord. Det eneste som ser ut til å kunne gjøre slike folk noe mer lavmælte, er livets egen tale.

Dette vrangsyn er noe av det farligste og mest meningsløse som en kristen kan komme inn i. Om en nå ikke ville akte på det Bibelen sier, så skulle det vel ikke stor kristelig sans til å se at også de kristne har synder og feil. Skal ”syndefri” ikke være noe mer enn det en kan oppleve både hos seg selv og andre kristne her i verden, ja, da ligger den himmelen lavt som Gud har lovet sitt folk...

...helt til det øyeblikk, da vi omskapes, er en kristen en synder som er frelst ved tro, og som må renses fra sine synder i Jesu Kristi blod. Den som slutter med denne renselse, blir en gren som visner og tas bort...

Les mer...

Ludvig Hope om Guds nåde

...nåden gjør den uærlige ærlig, den hardhjertede mild, den gudløse gudfryktig, den onde god, den tankeløse vis og den oppfarende rolig.

Ved nåden kan vi bli de første til å tilgi, de siste til å skape ufred. Nåden gjør den gjerrige gavmild, den svakeste karakter sterk og den største syndeslave til den mest gudfryktige og seirende kristen. Nåden løser oss ut fra selve synden, den gir oss lyst og kraft til å hate det onde og elske det gode, den skaper nytt liv i dødens barn, den renser og helliger, legger fred i sjelen, fred i hjemmet og gir fred i liv og død...

Les mer...

Om Guds dom over Florentius

...slutt ble han så forblindet av misunnelsens mørke at han forgiftet et brød, som han sendte til Guds tjener som en velsignet gave...

...da abbeden så at prestens sjel ble mer og mer hatefull mot ham, led han mer over den andre enn over seg selv. Men nå forsøkte Florentius, som ikke hadde lykkes med å drepe mesteren fysisk, å ødelegge hans disipler isteden. Derfor sendte han syv nakne unge piker inn i hagen i Benedikts kloster. Der tok de hverandre i hendene og lekte og danset en lang stund for øynene på munkene for å vekke syndige lyster i deres tanker...

...så snart Guds mann ydmykt trakk seg bort fra Florentius’ hat, slo Gud den allmektige presten med en forferdelig straff...

...da Guds mann Benedikt fikk høre det, jamret han seg og gråt, både fordi hans uvenn var død, og fordi hans disippel frydet seg over det. Derfor ga han disippelen Maurus en bot fordi han hadde tillatt seg å vise sin glede over en uvenns død...

Les mer...

Den katolske kirkes katekisme om syndens alvor

...dersom den ikke sones gjennom anger og Guds tilgivelse, fører den til utelukkelse fra Kristi rike og den evige død i helvetet...
Les mer...

Beretningen om hvordan Abraham møtte Marias synd med nåde

...Marias synd er ikke først og fremst å ha latt seg forføre, men at hun rømte fra oppgjøret. Likevel møter Abraham henne ikke med fordømmelse, men med medlidenhet og nåde. Dette er for øvrig et gjennomgående trekk i ørkenlitteraturen: Synderen møtes ikke med dom, men med kjærlighet...
Les mer...

Toyohiko Kagawa (1888-1960) om synden

...det menneske som ikke er innbilsk, driver ikke hor. Den som ikke overvurderer sin egen verdi, har ikke mot til å myrde, og heller ikke vil han bli bedåret av en kvinne som har forelsket seg i ham. Det menneske som ikke nærer noe ønske om ”å ta seg ut” vil verken stjele eller begjære...
...synden reiser hodet hvor der er en forfengelig lengsel etter å gjøre inntrykk på andre...
Les mer...

Men det Jesus har gjort for deg, det holder

...mannen fortalte at han hadde gjort mange gode gjerninger og gitt store pengebeløp til veldedig arbeid og lurte på om dette var tilstrekkelig til å komme til Himmelen...
Les mer...

Min nåde er deg nok - Andakt av N. P. Madsen

.det er nåde nok. Det var forlatelse nok til Guds rikes verste fiender, og det var forlatelse til kvinnen som var besatt av de syv onde ånder. Det var kraft nok hos Jesus til å løse alle dem som var bundet, det var fred nok til alle fredløse, og rikdom og herlighet nok til hver fattig og elendig stakkar. Og det er også nåde nok til deg, hva du så trenger til...

Les mer...

Ludvig Hope om viktigheten av Jesu blod

...du som vil til himmelen, du må aldri slippe troen på det blod som har forlikt oss med Gud, og som renser oss fra all synd...
Les mer...

Gud helbredet dem som omvendte seg

...de som nektet å omvende seg, selv om de erkjente sannheten i det fru Lake hadde sagt, gikk hjem med sykdommen i kroppen...
Les mer...

Undervisning om synd og nåde

"Vær meg synder nådig!" ropte mannen til Gud og han fikk tilgivelse for sine synder. Samtidig måtte han bestemme seg for å ikke synde igjen i fremtiden.

Les mer...