Undervisning om å arbeide

Hva Bibelen sier om å arbeide, er tema for denne undervisningen.
Les mer...