Frans av Assisi's klosterregel

...mindrebrødrenes regel og livsform er å rette seg etter vår Herre Jesu Kristi hellige evangelium ved å leve i lydighet, uten eiendom og i kyskhet...

Les mer...