Simeon (390-459) fastet i 40 dager i 28 år etter hverandre

...alene ute i det åpne fjellandskapet opplevde han en rekke religiøse åpenbaringer og visjoner...
...
mens de andre fastet hver tredje dag spiste Simeon bare én gang i uka...
...
han benyttet prostrasjon i sin bønn, det vil si knefall med panna helt ned mot underlaget. Ifølge vitaene skal han ha lært dette av en engel...
...
han hadde en særlig omsorg for de fattige, og ivaretok spesielt deres interesser og behov. Med sin selvstendige posisjon og sine radikale uttrykksformer kunne stylitten også provosere sin samtid og dens politiske og kirkelige autoriteter. Stylitten representerte en form for karismatisk autoritet som sto opp mot den institusjonalisterte...
...
i vedvarende bønn med utstrakte armer utgjorde Simeon et kors...
Les mer...

Johannes Casianus (~350-435) om hensikten og målet med askesen

...bonden utholder jo både hete og kulde mens han pløyer og luker jorden, for han har en hensikt: nemlig å rense den for alt som ikke skal være der, og gjøre den mest mulig fruktbar...
...for å oppnå denne renhet, må vi gjøre alt som trengs og virkelig etterlengte det: om det så er å vandre ut i ørkenen, overholde faster og våke om nettene, arbeide tungt og leve i legemlig fattigdom, bruke tid på lesing og øve oss i dyd. Alt for å befri vårt hjerte fra de fordervelige lidelser og laster og bevare det slik. Faste, nattevåk, ensomhet, studier i Skriften er nødvendige for å nå hensikten som er det rene hjerte, og disse anstrengelser må ikke få overskygge denne hoveddyd...
Les mer...

Faste foredler sjelen

...om sjelen nektes mat og drikke, blir den foredlet...
Les mer...

Undervisning om faste

Hva Bibelen sier om faste, er tema for denne undervisningen.
Les mer...