Boka " Maurice Sklar sin opplevelse fra Himmelen"

...onsdag 4. august 2010, rundt klokken halv elleve på formiddagen, kom en engel inn i soverommet mitt. Jeg hadde akkurat våknet. Han sa til meg:

-Jeg er sendt fra herren for å ta deg med til himmelen, du må nå komme med meg. Ta min hånd.

Jeg gjorde så. Plutselig var jeg i det åndelige rike. Vi steg opp gjennom taket på huset og fór opp i luften som en rakett. Mens jeg så ned, ble huset mitt mindre og mindre, helt til jeg bare kunne se byggefeltet, deretter bare byen, og deretter kun en antydning til kystlinjen langs California. Snart var vi i rommet og jeg så jorden bli mindre og mindre. Jeg vendte blikket fremover. Vi beveget oss så raskt at stjernene ble som lange linjer av lys – forsvinnende inn i et punkt i horisonten foran oss. Jeg så en planet som nærmet seg. Den lignet veldig på jorden. Engelen sa:

-Dette er planeten Himmelen...

...alt er nå rede! Du må skrive om hva du har sett slik at mitt folk kan få vite hvor nær jeg er for den siste time!

...vennligst forstå at jeg ikke prøver å argumentere for en doktrine eller legge til Skriften på noen måte. Dette er en visjon, og som alle overnaturlige åpenbaringer, må det bedømmes i henhold til den høyere makten i Skriften. Likevel, jeg må være lydig og skrive ned hva jeg så og hørte i denne opplevelsen av Himmelen, slik Herren befalte meg å gjøre...

 

-Jeg kommer snart!

Mens engelen talte, forsto jeg plutselig at det var Herren selv, som hadde vært med meg. Han hadde tatt form som en engel...

Les mer...