"Etterord - Hvordan det hele gikk for seg" i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

...jeg hadde sett engler med jevne mellomrom mens vi var i byen, og hadde til og med sett Herren flere ganger på avstand, men et besøk ville langt overgå alt min mann og jeg noen sinne hadde opplevd. Vi var skeptiske, for å si det mildt...
Les mer...

Avslutning / Konklusjon i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Dette er en venn av meg, Anna, sa Jesus til meg.

-Han er kommet for å gi deg opplæring.

Les mer...

Kapittel 12 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Disse skoene lar føttene dine være bare når du går på hellig grunn der oppe, men gir deg ingen rettferdighet overfor menneskene. Du vil være usynlig for mennesker; men intim med Gud. Disse dekker ankelen og hælen også. Det å være usynlig, vil virke fram korset i ditt liv i så sterk grad at der ikke blir noen ubeskyttet hæl, og der vil heller ikke være noen synlig styrke i det naturlige menneske...
-Kan du gå inn i usynlighetens ild slik at mennesker ikke skal gi deg ære? Få som lever i dag, vil ta på seg disse skoene, for de ønsker ære av mennesker i stedet for av Gud...
Les mer...

Kapittel 11 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Mitt kjære barn, du er fullstendig upålitelig. Etter hvert som min sønn vokser i deg, ser det ut som om du er mer pålitelig, men det er faktisk bare ham, og vil alltid være bare ham.
Les mer...

Kapittel 10 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Noe lovprisning er allerede i harmoni med den himmelske lovprisningen, men noe må gå gjennom ilden, sa han.
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Hold fast på Gud, Anna. Hold fast på Gud.
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Jeg har brakt deg hit for at du skulle se hvordan det falske maskerer seg som det ekte.

-Merk deg innholdet nøye. Merk deg nøye konsekvensene og resultatet av beslutningen om å omfavne mørket i stedet for lyset. All slags ødeleggelse yngler i mørket...

Les mer...

Kapittel 7 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

…som jeg skyndte meg av gårde, hørte jeg Jesu stemme si helt klart:

”Lydighet, Anna.”

Jeg stanset.

”Jeg fryder meg over å vise deg ditt himmelske hjem, men for din egen sikkerhet må du trenes opp i lydighet. Der er fare på ferde. Alle dører til fienden må lukkes…

Les mer...

Kapittel 6 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

...de representerer de forskjellige strømmene som flyter fra den store livets elv og tilbake igjen, slik som vannet på jorden flyter inn og ut, men ikke oversvømmer marken...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Lydighet bringer glede til min Far, hellighet i hjertet, takknemlighet og sannhet sammen med nåde.
-Jeg har ventet på deg, Anna. Den ensomheten du opplevde, er ingen ting sammenlignet med den hjertesorgen jeg opplevde mens jeg ventet på deg der jeg så deg springe etter alle slags avguder for å prøve å bli tilfredsstillet.
-Før hanen galer, Anna, vil tre stadier med forræderi være fullført mot meg i verden. Forræderi mangedobles, og mange vil bli forført av sin egen frykt eller sitt behov for å overleve. De vil forråde for å frelse seg selv...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

...i den kommende vekkelsen vil denne gaven være så utbredt at det er mindre sannsynlig at den blir ødelagt av stolthet og makt.”

En annen engel la til:

”Men se opp for disse tingene:

stolthet, maktbegjær, grådighet og seksuelt begjær...

---

-Men folk er ofte syke, sa jeg.

En annen engel reiste seg.

-Det er et paktsløfte, som sagt. En må bli i Kristus.

-Selvfølgelig, hvis en person med vilje misbruker sitt jordiske kar …, sa en annen.

-Tilgivelsen må være absolutt, la en annen til uten å reise seg.

-Bryt forbindelsen med Kristus, og en eller annen sykdom blir resultatet.

-Som natt følger dag, sa de alle sammen…

Les mer...

Kapittel 3 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Ønsker du å vokse i ånden eller i det naturlige?

-Aller helst i ånden, svarte jeg.

-Da skal du dyrke lydighet, sa hun.

Les mer...

Kapittel 2 i boka "Himlene er åpnet av Anna Rountree"

...det var første gang jeg var i stand til å se nærmere på floraen i Paradis. Gresset så ut som gress, men egenskapene var unektelig annerledes. Du kunne trå på det, og med en gang presset var fjernet, ble det som før. Nær elven var der mange blomsterbed som tilsynelatende var plantet, men dette var ikke slike blomster som vi kjenner fra jorden. De var fullkomne.

Jeg strakte ut hele kroppen der ved vannkanten og stakk hånden ned i vannet. Kjølig...

-Har ikke du alltid hatt lyst til å bygge et sandslott?” spurte hun.

Jeg lo litt innvendig. -Vel, ikke egentlig, Krystall Klar.

-Jo, det har du, fortsatte hun.

-Tenk over det. Du har hatt lyst til å bygge på jorden, og alt slikt er sand. Når tidevannet kommer, blir det borte. Til og med det du bygger med, varer lengre enn et sandslott, for redskapen er fra Gud. Men hvis du bruker den til å bygge i sand i stedet for i evigheten, hva har du da? Bortkastet tid.

Hun trakk på skuldrene. -Du har ønsket deg et sandslott. Det er virkelig dumt, ikke sant?

-Jeg antar det, sa jeg stille.

Jeg hadde ikke lyst til å innrømme det, men hun hadde rett. Jeg hadde ønsket et hjem, økonomisk sikkerhet, å fullføre noe – for Gud, selvfølgelig, men jeg hadde en tunnelvisjon for livet på jorden. Jeg hadde kristeliggjort verdens evangelium og gitt det min egen innpakning. Det var bittert å høre at mitt livs fokus hadde vært kjødelig og var verdiløst for Gud, og at jeg ikke var kommet heldig fra det...

Les mer...

Kapittel 1 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

...jeg så utover den vakreste parken jeg noen gang hadde sett. Der var bølgende åser, blomsterbed med fine farger og gress så jevnt og grønt som de flatvalsede plenene på et engelsk gods. En gangvei krysset denne delen av parken. Der var også stille dammer, en elv og frodige trær som på jorden ville ha gitt skygge – det fantes bare ingen skygge her. Et mykt lys strålte ut fra alt som vokste...

...noe av den – som kaller seg selv for menighet – har et skilt som sier at det er menighet, og mange bor bak det skiltet. Men menigheten, den virkelige menigheten, unnslapp, fordi den virkelige menigheten er levende...

Les mer...