Rikmannen Cyprian solgte nesten alt han eide og ga pengene til de fattige

...da Cyprian ble døpt, solgte han all sin eiendom, og ga nesten alt til de fattige. Selv beholdt han bare nok til å leve et tarvelig liv. Han ga også Gud det løfte alltid å forbli i ugift stand. Hans anseelse var allerede da så stor at han få måneder etter dåpen ble presteviet...
Les mer...

Ga bort alt han eide - Bernardo di Quintavalle

...om enn ikke kronologisk den aller første som fulgte Fransiskus [Frans av Assisi], var broder Bernhard (den lærde rikmannssønnen Bernardo de Quintavalle) den første som radikalt solgte alt sitt gods og delte det ut til de fattige for å følge Jesus sammen med Fransiskus...

Les mer...

-Gi så meget du kan.

...å være nøysom for å kunne gi så mye en kan, det er en av livets vanskeligste lærdommer. Men det er en sikker vei til å komme i det rette forhold til pengene. Og vårt forhold til Gud måles godt på vårt forhold til penger...
Les mer...

Kvinnens vrede ble dempet da det plutselig kom olje på lampa

...dersom du tror på Gud, må du være fortrolig med at en troende er i stand til å få alle ting fra Gud gjennom tro. Så nå, tro fast på at Gud er i stand til å helbrede deg, og jeg, uverdig som jeg er, vil gå og be for deg...

...mens han følte en merkelig kraft holde ham oppe, kastet han seg ned for føttene til Serafim for å takke ham for helbredelsen. Fader Serafim reiste ham opp og sa:

-Er denne helbredelsen Serafims verk?  Nei, nei, min glede, bare Gud gjør dette...

...en tid etter dette ble Serafim anklaget for å salve de syke i strid med retningslinjene. Serafim svarte da ganske enkelt:

-Leser vi ikke i Bibelen at apostlene salvet de syke i Jesu navn og helbredet dem? Så hvem skulle vi følge om ikke apostlene?

...Serafim sa til Manturov at han skulle selge hele eiendommen sin, sette de livegne bøndene fri, og deretter kjøpe 40 mål land ved Diveyevo på et sted Serafim skulle vise ham...

...imidlertid bombarderte Manturovs kone sin mann med kritikk på grunn av hans beslutning...

...en gang, om vinteren, var vår fattigdom så knugende at vi ikke en gang hadde nok olje til lampa. Kveldene var lange og grå. Jeg holdt ikke ut lenger og begynte å gråte og klage og anklaget fader Serafim for det. Mannen min sa fremdeles ikke noe. Plutselig hørte jeg en knitrende lyd...

Les mer...

Ga alt hun eide til de fattige og fulgte Jesus - Catherine Doherty (1896-1985)

...etter få år var hun blant byråets ledere. Hun var igjen velholden, fikk seg stor leilighet, mange bøker, egen pleierske til å ta seg av sønnen, stor bil og betydelige venner. Men midt i den nye velstanden begynte hun å undre på om Gud hadde berget henne fra døden i Russland bare for at hun skulle bli en velholden borger med et behagelig liv i Nord-Amerika. Og så opplevde Catherine de Hueck, som Antonius den Store og mange andre i ørkenbevegelsen, at Jesu ord til den rike unge mann ble en personlig og eksistensiell utfordring:

”Selg alt du har og gi det til de fattige. Kom så og følg meg."

Les mer...

Ga alt hun eide til de fattige - Ksenia av St. Petersburg

...familien prøvde å forhindre dette ved å få henne erklært som utilregnelig. Men det var ikke noe galt med Ksenia. Legen som undersøkte henne uttalte at hun var den sunneste personen han hadde møtt, og bobestyreren besluttet etter en lang undersøkelse at hun kunne gjøre med sitt som hun ville...
Les mer...

Hvordan Melania (341-411) ble møtt da hun ga bort en formue til klostrene i Egypt

-Du burde vite, fader, hvor mye det er: Her er tre hundre pund.

Men abba Pambo løftet ikke en gang på hodet. Han sa bare:

-Mitt barn! Den Ene som veier fjellene i sin vekt vet hvor mye sølv der er. Hvis du gir dette til meg, taler du vel. Men hvis du gir dette til Gud…bør du være stille.

Dette var ikke måten man snakket til en aristokratisk velgjører på. Men det var typisk for ørkenfedrene. Mange år senere sa Melania dette om denne episoden:

-Slik viste Herren sin styrke da jeg dro til Nitrias fjell.

...klosteret ble selvfinansiert ved å kopiere manuskripter. Ved å kombinere askese og studier på en konstruktiv måte bygde de opp et miljø som ble kjent over hele kristenheten, ikke minst på grunn av klosterets oversettelser av viktige skrifter til latin. Men klosteret drev også et betydelig diakonalt arbeid overfor byens fattige. I tillegg til eget kloster benyttet Melania sin store formue til å finansiere klostre, kirker og herberger over hele Midtøsten...

Les mer...

Hilarion (293-) ga bort arven fra sine foreldre til de fattige

...etter hvert ble hans berømmelse så stor at han så seg nødt til å rømme fra den. Han forsvant i det ukjente i 356, og vendte aldri tilbake...
Les mer...

Gi, gi, gi!

...bruk for fremtiden alt du har i min tjeneste, og gi bort det du ikke kan bruke...
Les mer...

Lot være å gi grisen til Guds rikes sak

...en ung troende bondekone ble minnet av Gud om å gi en gris til Guds rikes sak. Hun syntes ikke at de hadde råd. Derfor sa hun ikke noe til mannen om dette. Nærmere jul skulle de slakte begge grisene, den ene til salg og den andre til eget bruk. Men den morgenen de skulle slakte, lå den ene grisen død...
Les mer...

-Gi så meget du kan.

...å være nøysom for å kunne gi så mye en kan, er en av livets vanskeligste lærdommer. Men det er en sikker vei til å komme i det rette forhold til pengene. Og vårt forhold til Gud måles godt på vårt forhold til penger...
Les mer...

Undervisning om å gi

Hva Bibelen sier om det å gi, er tema for denne undervisningen.
Les mer...