Undervisning om nidkjærhet

Hva Bibelen sier om nidkjærhet, er tema for denne undervisningen
Les mer...