Om hvordan sjelen kan bli forvandlet

...sjelen kan bare forvandles i samfunn med Gud. Vil du bli lik meg, må du leve sammen med meg, tenke på meg, tale til meg, ikke bare be meg gjøre ditt eller datt for deg. Hvil i min kjærlighet. Han din glede i meg...
Les mer...

Johannes Casianus (~350-435) om hensikten og målet med askesen

...bonden utholder jo både hete og kulde mens han pløyer og luker jorden, for han har en hensikt: nemlig å rense den for alt som ikke skal være der, og gjøre den mest mulig fruktbar...
...for å oppnå denne renhet, må vi gjøre alt som trengs og virkelig etterlengte det: om det så er å vandre ut i ørkenen, overholde faster og våke om nettene, arbeide tungt og leve i legemlig fattigdom, bruke tid på lesing og øve oss i dyd. Alt for å befri vårt hjerte fra de fordervelige lidelser og laster og bevare det slik. Faste, nattevåk, ensomhet, studier i Skriften er nødvendige for å nå hensikten som er det rene hjerte, og disse anstrengelser må ikke få overskygge denne hoveddyd...
Les mer...

Om kildene til syndfrihet

...da abba Arsenius hadde trukket seg tilbake i ødemarka skal han ha hørt en stemme som sa: ”Arsenius – flykt, vær stille og be uavlatelig! Dette er kildene til syndfrihet.”

...enkelte kan virke som de er stille. Men hvis de i sitt hjerte fordømmer andre, babler de i virkeligheten hele tida. Andre kan snakke fra morgen til kveld, og likevel være stille i sitt hjerte. Men slike personer sier ikke noe som er ufordelaktig om andre...

Les mer...

Undervisning om hellighet

Hva Bibelen sier om hellighet, er tema for denne undervisningen.
Les mer...