Pornografi er en alvorlig synd

...de offentlige myndigheter bør forhindre fremstilling og salg av pornografisk materiale...
...
er en alvorlig krenkelse av verdigheten til dem som hengir seg til slikt (opptredende, forretningsfolk, publikum), fordi hver enkelt for den andre blir en gjenstand til simpel forlystelse og urettmessig profitt. Den fører alle inn i en illusjonsverden...
Les mer...

Homoseksualitet er en alvorlig synd

...homoseksuelle handlinger er i seg selv tøylesløse”. De strider mot naturloven. De utelukker den seksuelle handling fra å gi liv. De utgår ikke fra en sann følelsesmessig og seksuelt gjensidig utfyllelse. De kan ikke under noen omstendighet godkjennes...
Les mer...

Mulig sammenheng mellom homofili og tilbøyelighet til pedofili

...selv om majoriteten av homoseksuelle ikke er involvert i pedofili, er det en alvorlig bekymring at det er et uforholdsmessig større antall homoseksuelle blant pedofile og en overlapping mellom homobevegelsen og bevegelsen som vil gjøre pedofili akseptabelt...
Les mer...

Johannes Cassianus (~350-435) om lidenskapene og kampen mot dem

...det var på grunn av den at patriarken Judas sønn Onan ble forkastet av Herren (1.Mos. 38, 9-10), og dette kalles i den Hellige Skrift for urenhet...
...
den som blir hovmodig i sitt hjerte, atter overgis til de lidenskaper han har overvunnet, for at han skal lære seg ydmykhet...
Les mer...

Professor Wisløff om samboerskap

-Kristne samboere finnes ikke.
Les mer...

Hvordan ble den falne forsøkt hjulpet tilbake til kirken i den første kristne tid?

...vedkommende skal utelukkes av menigheten (ekskommuniseres), men i den hensikt at den falne skal vinnes tilbake...
...
de som gjorde seg skyldige i grove synder, som avgudsdyrking (frafall fra troen), hor (alle slags seksuelle forbindelser utenom ekteskap) og mord, ble utelukket av kirken. Etter en botstid og offentlig bekjennelse i menigheten av synden(e), kunne de bli tatt inn igjen...
Les mer...

Kan man være kristen og samboer? - Andakt av Alv Magnus

...de som lever i hor har ingen plass i Guds rike. De kan være med i en menighet. De kan synge i koret. De kan til og med få lederansvar i menigheten. Men de hører ikke med i Guds rike. Dette er Jesu ord...
...
er du som leser dette en samboer, må du ta et oppgjør med din villfarelse, bekjenne det som synd og be Herren om hjelp til å innrette ditt liv under hans vilje fra nå av. Da garanterer han tilgivelse og en plass i sitt rike...
Les mer...

Polykarp om viktigheten av å unngå usømmelighet, hor og homoseksuell atferd

...da vi nå vet at Gud ikke lar seg spotte, må vi leve slik at det er verdig hans bud og ære...
...
de skal ikke være raske til å tro ondt om noen, ikke strenge i sin dom, ettersom vi vet at vi alle gjør oss skyldige i synd...
Les mer...

Martin Luther om viktigheten av å vente med sex til ekteskapet

...noen vil kanskje si: "Det er uutholdelig og irriterende å vente på å bli gift!" Det har de rett i. Det er veldig likt andre tålmodighetsprøvelser troende er nødt til å forholde seg til, så som faste, fangenskap, kulde, sykdom og forfølgelse. Lysten er en tung byrde. Du må motstå den og kjempe imot den. Men etter at du har overvunnet den gjennom bønn, vil lysten ha fått deg til å be mer og vokse i tro...
Les mer...

Martin Luther om seksualitet

...alle unge mennesker må unngå tilfeldig sex og leve i renhet...hvis din seksuelle appetitt stadig frister deg, skal du være tålmodig...

Les mer...

Antall seksualforbrytere i USA har steget jevnt siden 1940-tallet

...det er over en halv million seksualforbrytere i USA...

...annethvert minutt blir en kvinne eller et barn utsatt for seksuelle overgrep i USA...

...det er over hundre ofre for hver seksualforbryter...

...utad er seksualforbryterne anstendige borgere...

Les mer...

Espen Ottosen om homofili

...siden vi lever i en syndig verden er ingen av oss født med bare gode og rene seksuelle følelser, slik ingen av oss fødes uten egoisme eller uten anlegg for misunnelse. Å leve etter Guds bud, er ikke lett for noen av oss...
Les mer...

Synd imot det sjette bud

...ikke alene er den syndige gjerning synd, men også det syndige blikk og den syndige tanke er synd...
Les mer...

Kristen seksualmoral og kjønnssykdommer

...professor Are Næss ved Universitetet i Bergen hevder at tradisjonell kristen seksualmoral er den beste form for smittevern og dermed mest egnet til å forebygge smitte også av kjønnssykdommer...

Les mer...