Dr. Julián Melgosa om konkurransementalitet

...mange opplever at de befinner seg i en konkurransesituasjon hvor de må kjempe mot andre for å nå et mål, oppnå en belønning eller få myndighet over andre. Konkurransen kan finne sted i forretningsverdenen, i politikken, i undervisning og sport. Konkurransemiljøet kan ha visse fordeler (som alle er tvilsomme), men også mange ulemper...

...Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov (Gal. 6,2).

Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv (Fil. 2,3)...

Les mer...

Fysisk aktivitet demper stress

...fysisk aktive personer er mindre stresset og mer energiske enn dem som ikke er fysisk aktive...
...
ut fra dette resultatet bør stressede tjenestemenn oppmuntres til å trene på fritiden ettersom det altså både gir mer energi og demper stress...
Les mer...

Toyohiko Kagawa (1888-1960) om synden

...det menneske som ikke er innbilsk, driver ikke hor. Den som ikke overvurderer sin egen verdi, har ikke mot til å myrde, og heller ikke vil han bli bedåret av en kvinne som har forelsket seg i ham. Det menneske som ikke nærer noe ønske om ”å ta seg ut” vil verken stjele eller begjære...
...synden reiser hodet hvor der er en forfengelig lengsel etter å gjøre inntrykk på andre...
Les mer...

Salme 147 om Gud og toppidrett

...Han har ikke Sin lyst i menneskets raske føtter...
Les mer...

Undervisning om idrett, kroppslig pleie og fysisk aktivitet

Hva Bibelen sier om idrett, kroppslig pleie og fysisk aktivitet, er tema for denne undervisningen.

Les mer...