A.A.Allen og Guds mirakelkraft

En kvinne gikk i løpet av sekunder ned i vekt fra 220 kg til 90 kg da A.A.Allen ba for henne. Folk fortalte at de så at kroppen hennes krympet. En mann fikk tilbake høyre lunge, tre ribbein og et brystbein som han hadde operert bort. Les også om hva A.A.Allen opplevde at Gud sa at han måtte gjøre for å se Hans mirakelvirkende kraft i sitt liv.
Les mer...

Jesse Duplantis så barna som Jorden ikke ville ha vokse opp i Himmelen

”Plutselig hørte jeg barn som sang og priste Gud. Etterpå så jeg dem. De bar på små harper. Jeg tenkte: Hva gjør disse ungene her? Som jeg sa tidligere, hadde min teologi lært meg at det ikke var barn i Himmelen. Derfor spurte jeg engelen: ”Hvor kommer alle disse barna fra?” ”De er barn som jorden ikke ville ha,” sa han. ”Gud brakte dem hit.”
Les mer...