Didaché - De tolv apostlers lære

...Didaché (De tolv apostlers lære) var et godt kjent skrift i oldkirken, og regnes i dag som en viktig kilde for å forstå urkristendommens historie. Sannsynligvis er skriftet blitt til i tidsrommet 70-90...
Les mer...