Martin Luther i konfrontasjon med den korrupte stat og kirke i 1523

...på et bord lå noen bøker som han hadde skrevet. Fra kirke og stat lød befalingen, hatefull og alvorlig:

-Tilbakekall!

Stille, men sterkt svarte han, drevet til det av Den Hellige Ånd som bodde i ham:

-Dersom jeg ikke med tydelige og klare skriftord kan overbevises om at jeg har fart vill, kan jeg ikke tilbakekalle noe. For min samvittighet er fanget i Guds Ord, og det er ikke rett å gjøre noe mot samvittigheten. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg! Amen.
Les mer...

Derek Prince om kontrasten mellom hva Djevelen og Den Hellige Ånd ønsker å gjøre i våre liv

...Djevelen kommer bare inn i våre liv for å ta liv. Han kommer for å stjele velsignelsene og forsørgelsen fra Gud; han kommer for å drepe oss fysisk og ødelegge vår evige framtid. Hver eneste en av oss trenger å forstå at dersom vi tillater Djevelen å få noen plass i våre liv, så er det dette han kommer til å gjøre - stjele, drepe og ødelegge; i den grad vi tillater ham å gjøre det...
...
det er viktig for oss å forstå at dette livet som Jesus kom for å gi, blir administrert av Den Hellige Ånd. Vi har bare dette livet i samme grad som vi tillater Den Hellige Ånd å gjøre sine gjerninger i oss. Dersom vi står imot eller ikke tillater Den Hellige Ånds gjerninger, da kan vi heller ikke erfare fylden av det guddommelige liv som Jesus kom for å overlate til oss...
Les mer...

Derek Prince om viktigheten av en bedre forståelse av Den Hellige Ånd

...gjennom mange år i fulltidstjeneste har jeg ofte undervist om Den Hellige Ånd. Erfaringsmessig har jeg sett at en bedre forståelse av Den Hellige Ånd kan gjøre oss mer effektive for Guds Rike. Det er Den Hellige Ånd som fortsetter Jesu tjeneste i våre liv...
...
ofte er Guds løsning helt forskjellig fra hva jeg ville ha funnet på...
Les mer...

Derek Prince om å ta vare på gaver fra Gud

...noen mennesker mente at dette ikke var en passende tjeneste for en ærverdig, velutdannet bibellærer. Jeg bestemte meg for å spørre Herren om dette, og jeg følte at Han gav meg dette svaret:

Jeg har gitt deg en gave. Du har to alternativ. Du kan bruke gaven og få mer. Eller du kan overse gaven og miste den.

Akkurat der og da bestemte jeg meg for å bruke gaven som Gud hadde gitt meg, og jeg mottok virkelig mer...

Les mer...

Den Hellige Ånd

Hva Bibelen sier om Den Hellige Ånd er tema for denne undervisningen
Les mer...