Kapittel 15-22 i boka "I Guds nærhet" av Francis Frangipane

Kapittel 15-22 samt avslutning
Les mer...

Boka "I Guds nærhet" av Francis Frangipane, kapittel 8-14

Kapittel 8-14
Les mer...

I Guds nærhet av Francis Frangipane, kapittel 1-7

Innholdsfortegnelse, forord, innledning og kap. 1-7
Les mer...

Boka "I Guds nærhet" av Francis Frangipane. Innledning.

Mange kristne leter etter snarveier til Guds kraft. Men snarveier fører i beste fall til frustrasjon, i verste fall til falske profeter og lærere. Husk på at Gud har gitt oss en enorm kraft, men ikke uten hellighet. Hellighet går forut for kraft. Skjul deg ikke i mørket, men blottlegg det. Ikke forsøk å unnskylde deg. Bekjenn det! Ta avstand fra det! For så lenge mørket får være mørke, vil det ha makt over deg. Men når du bringer mørket fram i lyset, blir det lys.Vår erfaring med kristendommen må bli mer enn at vi erklærer oss enige i en eller annen fortolkning av Bibelen. Den må vokse, helt til vår tro på Jesus og vår kjærlighet til ham blir et lys som fører oss inn i Guds nærhet.             

 

Les mer...