Kapittel 15 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 15

 

Protokollen med de tomme ord”Når vi går over til venstre side av Gud, kan vi se ned i avgrunnen. Ved den ytre kanten er det et stort opptegnelsessted. Ved den store opprykkelsen, vil denne protokollen bli ødelagt og kastet ut av himmelen. Etter Guds dom vil ansamlingen av alt som er blitt gjort på jorden like fra skapelsens begynnelse, bli ødelagt. Det vil ikke finnes mer. Guds sinn er så mirakuløst at Han bare ved å se på disse protokollene kan vite nøyaktig hva du har gjort på denne jord. Det er ikke til å betvile at Han vil utføre en god dom. Men alt vil bli ødelagt ved Jesu blod. Alt forsvinner. Kan du forestille deg at etter Guds store dom, så vil alt forsvinne. Du vil ikke en gang vite om alle protokollene som har blitt ødelagt. Guds renhet vil vare i evigheter, og vi vil si: "Hellig, hellig, hellig, Gud Allmektig. Halleluja!"
Alt forsvinner i glemselens hav. Så du gjør best i å komme til Jesus. Kom å få dine opptegnelser ødelagt. I helvete vil det være opptegnelser, og de vil vare for evig, men ingen i himmelen. Halleluja!

 

Himmelens festsal


Jeg skal ta deg med til festsalen i himmelen og fortelle deg hva som foregår der. Nå skal du tenke på den lange raden med boliger, og at du går på gater av gull, og at du går ned en stor trappegang. Denne trappegangen er like bak boligene. Her ligger himmelens festsal med rader på rader med bord. Denne festsalen i himmelen er en million miles lang. Det trengs en så stor festsal for at alle som har blitt utfridd av Jesus, skal få sitte. Salomo var der. Han som selv hadde bygget et stort tempel. Men dette er større enn noe menneskene noensinne har bygd. Vi skal ikke slutte å være i festsalen etter det store bryllupsmåltidet i himmelen. Men vi skal fortsette å komme der for å oppleve og nyte Guds nærhet og hverandres nærhet. Jeg ble invitert inn i festsalen. Salomo har ansvar for å ta seg av denne salen. Salomo er festsalens hovedoppsynsmann. Han vet hvordan han skal gjøre det, for han er vant til å lage fester. Jeg satt med Salomo på den ene siden og kong David på den andre siden. Kan du tenke deg at jeg hadde det privilegium å sitte ned mellom Salomo og David. Salen var bare en tiendedel full. Han sa: "Den Gud vi har, sørger for at festsalen blir større for hver person som blir frelst." Så det vil være god plass til deg i festsalen.

 

Gud gjør ikke forskjell på folk


Er det noe slikt som horer i himmelen? Mener du at du så horer i himmelen? Jeg så slike i himmelen. Går ikke dette over din forstand? Men hør nå etter. Ekteskapet er ærefullt i alle ting, og ektesengen må være ubesmittet. Horer og horkarer vil Gud dømme. Siden Guds trone er i himmelen, så må også disse gå til himmelen for å bli dømt. Hvordan ellers skal det skje? Hvorfor har disse kommet til himmelen? Jo, fordi de var blitt født på nytt. De hadde blitt fylt av Ånden og talte med tunger. Mange av dem kom fra Brasil. Jeg sier deg at Brasil vil ha en stor representasjon av omvendte prostituerte. Omvendte og gjort rede. Dette viser at Gud gjør ikke forskjell på folk. Jeg så også mange av disse flotte diakonene, men de var på yttersiden. Hvorfor? Han hadde nok vært en fin diakon og forberedt møtene hver søndag. Men han ga ikke akt på det han gjorde resten av uken. Det var dette som førte ham til yttersiden. Vi må altså bevege oss i Den Hellige Ånd syv dager i uken for å kunne være i stand til å stå for Guds trone.

 

Viktig med god undervisning


Det er viktig at du kommer under god forkynnelse. Jeg sitter i et forsamlingslokale akkurat nå. Men jeg sier dere at dere må gjøre forsamlingslokalene deres større. Gjør dere rede for mer undervisning. Ut av Guds dal vil det renne strømmer av Levende vann, og det vil være en voldsom undervisning som vil finne sted over hele verden. Den vil gjøre en stor gruppe rede til å gå rett inn på innsiden av himmelen. De trenger ikke gå til yttersiden av himmelen, men gå rett inn og fylle opp festsalen. I jungelen i Sør-Amerika har de nettopp laget en film blant indianerne. En mann brukte 22 000 dollar for å få laget den. Men han fikk ikke et bilde av en indianer. En annen brukte 2 000 000 dollar i en gedigen film om jungelen i Sør-Amerika. Jeg så den i en halvtimes tid forrige kvelden, og jeg så ikke en eneste indianer på den. Vet du hvorfor? Jo, for indianerne i Sør-Amerika er opplært til å tjene Herren og legge av kjødets lyst. De danser, de ber, så det vil være mange av dem i himmelen. Mens jeg satt i festsalen, kom en av mine indianere inn. Han omfavnet meg og sa: "Takk Gud, og takk skal du ha fordi du kom til jungelen og fortalte meg om Jesus," Vet du at det var vidunderlig da indianeren kom og takket meg. Jeg sa at han ikke skulle takke meg, men Jesus. Han bare fortsatte å takke og omfavne meg der i himmelen. Det kommer til å være en omfavnelsesscene der oppe. Når vi kommer dit, så kommer der verken til å være mann eller kvinne, og de kan omfavne hverandre i en time eller to uten at det vekkes anstøt. Himmelen er ren, og det er ingen uten lyst der oppe. Du spør kanskje: "Føder de ikke barn i himmelen?"
Nei, dersom Gud ønsker flere babyer, så kan Han skape millioner av dem. Det er slik en stor Gud jeg tjener. Så det vil ikke være noe slikt i himmelen. Alt vil være fullstendig rent og hellig, og all slik lyst vil forsvinne fra menneskene, og de vil tilbe Gud i alle evigheter. En gang møtte jeg en mann.
Han sa: "Jeg sender min barn dit hvor nonnene er."
Han var ingen katolikk, men protestant. Jeg spurte hvorfor han gjorde det. Han sa at det var på grunn av renheten der. Deres liv er satt til side, og de har ingen lyst i det hele tatt. De er hellige. Derfor er det en fin plass for undervisning. Ser du at han ville ha renhet. Han ville ikke ha noen lyst inn i sine barn. Barna ble oppdratt til å bli store Guds menn og kvinner. De indoktrinerte dem ikke, fordi skolen var i et protestantisk område. Men de hadde en god skole. Det er akkurat slik det vil være i himmelen. De rene av hjertet vil se Gud. Det er ikke de som tilhører en organisasjon. Ingen organisasjon vil få deg til himmelen. Ingen menneskelig ting eller forordning får deg til himmelen. Da Paulus og Silas var i fengsel, stolte de på den levende Gud og ba til Ham. De ba, og ingen mennesker eller ting kunne holde dem der. I himmelen er det så lyst og med mange nydelige farger. Når det gjelder denne verdens ting, hva det enn skulle være, så har jeg ikke lyst til det. Jeg vil utføre den tjenesten som Herren har gitt meg på en ren og hellig måte, slik som Herren har bedt meg om å gjøre det. Jeg har et ansvar. Jeg vil at du skal fortelle dine naboer, venner og dine kjære om disse budskapene, fordi de må ut. Herrens engel sa at jeg måtte gi det ut. Og du kan også bli bedt om å gjøre noe.

 

Guds befalende kraft


I denne store eksplosjonen, så vil menn og kvinner få ordrer om hva de skal gjøre, og de vil utføre ordrene for Gud. Det er her Guds befalende kraft vil finne sted. Det vil komme en stor makt til å befale på jorden. Ingen ond ting vil kunne stå seg mot denne befalende makt som blir utført av Guds kvinner og menn som blir brukt av Gud til å bringe Hans budskap til jordens fire ender.

 

Himmelens parfyme og sverd av ild


Himmelen har den beste parfyme og duft du kan tenke deg. Blomstene dufter så godt. Jeg vet at noen av indianerne allerede er der. Men jeg skal fortelle deg at når tusener av indianere går dit, da skal de parfymere stedet. Jeg fant et skriftsted som passer til situasjonen. Det er i Høysangen 3,6: "Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, som det var røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydderier?" Indianerne liker pudder. De pudrer hele legemet. I vers 7 står det videre: "Se, her er Salomos seng med 60 krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn." Alle bar sverd. Verdens sverd er et tegn på autoritet. Det er autoritets sverd. Det er derfor Salomo så at sverd representerte makt. I himmelen har erkeenglene og mange andre engler flammende sverd. Disse sverdene er noen mektige sverd. Dette er Guds autoritet. Han er nemlig en fortærende ild.

 

Ild er viktig


I jungelen i Sør-Amerika, er ild en stor makt. Vi har indianere som har brennende fakler. Når de kommer med disse ildfaklene, er det best å forsvinne. Alle har sverd og er krigseksperter. Hver mann har sverd på siden, på grunn av nattens farer. De ville dyrene prøver å angripe deg om natten, men ilden vil skremme dem vekk. En gang lå jeg i en hengekøye som hang mellom to trær. Jeg hadde et tungt skinn over meg. En leopard bykset på meg midt på natten. Den angrep meg fordi ilden hadde sloknet. Når du lar ilden slukke, er du så godt som død. Kong Salomo bygget seg en vogn. Salomo sa at han ikke tok sin jordiske vogn med seg opp. Se på disse vognene som er her. De er vakrere og virkeligere enn de som Salomo lagde. Salomo lagde seg en vogn av Libanons sedrer. Jeg har vært i Libanon og sett disse sedertrærne. Han fikk mye av disse sedertrærne for å bygge tempelet. Han lagde støttene av sølv. Bunnen var av gull. Han hadde en vogn med gullgulv. Slik var Salomos vogn. Elias fór opp i en vogn.

 

Fullkommen tilfredshet


Om du bare kunne se en av de himmelske vognene. Disse vognene kom fra Guds trone og bare feide gjennom døren til festsalen. Dørene der er store nok. Jeg skal fortelle deg at himmelen er et gigantisk sted. Kan du forestille deg hvor vidunderlig den er oppbygd? Du snakker om et togsystem, og du snakker om et system i himmelen. Her kommer disse vognene svevende gjennom festsalen hvert minutt. De stopper rett over festbordene, og alt du har å gjøre er å gå ut av den og sette deg til bords. Gud har ordnet det slik at du kan ha full tilfredsstillelse der. Himmelen er et sted hvor du får bevertning. Gud vil sørge for dine behov. Han ordner alt for oss så vi skal være fullkommen tilfredse.

 

Gud kler blomstene


La oss se hva Jesus sa. Jesus tok en blomst, en helt vanlig blomst. Jesus elsker blomster. Han tok en blomst og holdt den frem for seg og sa: "Salomo i all sin herlighet var ikke kledd som en av disse. Denne blomsten trengte ikke å gjøre noe. Gud kledde denne blomsten, lot den vokse, og Salomo var ikke kledd som en av dem. Ta for eksempel en rose eller en annen blomst. Jungelen er full av blomster. Jungelen forsyner verden med 1/3 av dens oksygen. Lungene til en i jungelen er ildrøde, men lungene til en i byene i USA er brune. Dette på grunn av all eksosen fra bilene. Vi bor på et forurenset sted, men i himmelen vil det ikke være noen forurensing. Her er altså himmelens blomster. Jesus elsker blomster. Som jeg har sagt før, så vandret jeg med Jesus bak Guds trone, gjennom seng på seng med nydelige blomster som duftet alldeles skjønt. Er det ikke bevertning at Gud gjør alt dette i stand for oss. Vi trenger ikke gjøre noe for å få dette til å virke. Ingen forskere trenger å prøve å få blomstene til å vokse bedre. All menneskevisdom vil forsvinne. Den vil bli borte. Tiden går mot en ende. Gud kommer til å bevege sin hånd, for tiden svinner hen. Tiden går ut. Når jordskjelv og rystelser finner sted, så vil de ryste jordens grunnvoller.

 

Verdens ting mister sin innflytelse


Gud har ordnet alt i himmelen fullkomment. Å, hvor vidunderlig Jesus har gitt sine instruksjoner.
Det er slikt et fullkomment sted. Hvorfor bruker vi så mye tid på å ordne ting her nede.
Etter at jeg har sett de nydelige boligene der oppe, så har ikke denne verden noe makt over meg mer.
Ikke i det hele tatt. Jeg er satt fullstendig til side for Gud for å fullføre mitt oppdrag.
Jeg vet at jeg har en plass der. En nydelig bolig der oppe.
Og jeg skal si den er nydelig. Den er stor og virkelig.
Gud har vist at Han har bygget en bolig til meg, og det hadde Han ikke gjort dersom jeg ikke skulle dit.
Den boligen skal bli tatt i eie av meg.
Den vil ikke bli stående tom.
Bare tenk på den store sjansen å få ut alle disse kassettene.
Tenk på alle de sjelene som vil bli frelst.
Jeg sier deg at jeg trenger en stor bolig der oppe for å ta meg av alle de sjelene.
Det er dette som skjer. Det er kolossalt.
Som Jesus sa i Joh. 14,2:
"I Min Fars hus er det mange boliger (eng. oversettelse),
var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det.
For jeg går bort for å berede dere et sted."

 

Jesu bolig


Jeg vil også fortelle dere at Jesus har en bolig. Han har en bolig i himmelen. Jeg vil fortelle dere om den bolig som Jesus skal ta i besittelse. Selvfølgelig sitter Han på Guds høyre side, men Han har også en bolig. Om du bare kunne sett Jesu bolig med dine jordiske øyne. Den er så mektig og stor. Den flyter på toppen av alle de andre boligene. Den er stor nok til alle som vil besøke Ham i Hans bolig. Du vil vandre med Ham og snakke med Ham. Han vil komme fra Guds storhet ved Hans høyre hånd. Han vil komme ned og gå sammen med de laveste av alle dem som var på jorden. Jesus sa: "Ta hit en av dine indianere. Bare få en av dem hit." Det var omtrent 20 stykker som satt der, og jeg gikk og fikk tak i en av dem og brakte ham til Jesus. Jesus la Sin arm rundt denne indianeren. Å, for en velkomst!

 

Vinn mennesker for himmelen


Her er den tanken jeg vil gi deg: Personer fra forskjellige land som du bringer evangeliet til, om det skulle være India, Sør-Amerika eller fra jordens fire hjørner, så gå du der med en hensikt, nemlig å fortelle dem om Jesus og gjøre dem rede til å gå til himmelen. Selvfølgelig er de hungrige. Du kan gi dem føde. Gud vil skaffe til veie all mat som trengs. Vi har et program nå som har til hensikt å skulle fø de fattige i verden. Men hovedoppgaven er å få deres sjeler rede for himmelen. Jeg satt en gang i blant 20 stykker fra en stamme. Jeg fortalte dem om himmelen, og noen av dem er allerede hjemme nå. Alle har en tjeneste. Mitt kall var å bringe evangeliet til disse dyrebare folk. De vil komme til å være i himmelen, og jeg så noen av dem der også. Deres ansikt var så lyse og nydelige. De var så lykkelige. De hadde ikke bare kommet til yttersiden, men like fram for Guds trone. Gud gjør altså ikke forskjell på folk. Du kan dra til land som Haiti, Brasil osv og tale til en gruppe mennesker, så vil de kanskje gå rett til Guds trone. Mens den mannen som har gått i kirken i alle år, men ikke har tjent Gud helhjertet - han vil bli renset i blodet - men jeg vil fortelle deg noe: han vil ha en tid der hvor han går undervisning. En tid for å bli gjort rede til å komme fram for Guds trone, og så kommer dommen.

 

Dommen i Guds hus


Dommen kommer ikke til å skje på jorden, men den begynner med Guds hus. Og dette er Guds hus.
Jeg leste inskripsjonen: Dette er Guds hus.
Det er et gigantisk hus. Dommen begynner i Guds hus.
Når dommen er i gang, vil adskillelsen bli en fryktelig tid.
Adskillelsen mellom fårene og geitene. Det er det det er.
Jeg liker å spise geiter når de er stekt, men dette er noen annerledes geiter.
Dette er djevelens geiter, og ikke slike som vi spiser her på jorden.
Det er et bilde av dem som kommer til å være på venstre side av Gud.
De blir kastet ned i avgrunnen. Dette vil være en fryktelig tid.
Dette er måten det skjer på.
Når vi kommer fram for Guds domstol, da vil Gud si til noen:
"Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Jeg har aldri kjent dere."
Dette er den uærlige forsamling.
Gud viste meg at dette er de som gjør urett.
De var på TV, og de var så hellige.
De kan være så hellige de bare vil.
De kan mestre bibelen med en gang de er valgt.
Ja, som jeg har sagt dere før: Vokt dere! De er alle uærlige menn.
Makt er en farlig ting i hendene på en ugudelig mann.
Jeg vil forklare makt for dere. Jeg taler om makt fra himmelen.
Dette budskapet er mektig nok til å forandre millioner.
Skal jeg bruke denne makten for meg selv?
Nei, på ingen måte.
Jeg vil vandre ydmykt for Gud, og Gud hører mine ord når jeg nå bærer fram dette budskap som det har blitt gitt meg.
Jeg ønsker ikke noe av denne verdens ting.
Om jeg bare får den mat jeg trenger og et sted å sove, så er det alt det jeg trenger.
Jeg har sett min himmelske bolig.
Når du bare får et lite blikk av din bolig i himmelen, da vil du ikke lenger ha noen trang etter jordiske ting.
Dette sted er bare et forberedelsessted.
Dette er et sted hvor vi forbereder oss til det store klimaks - HIMMELEN.

 

Herren løftet meg og bilen


Jeg hadde en opplevelse en gang. Jeg har trodd at en god bil på veien er en Cadillac. Men en gang kjørte jeg gjennom staten Ohio. Jeg var omtrent 20 minutter for sen til en avtale. Jeg sa: "Jesus, få meg dit."
Og Gud tok meg og bilen og førte oss over hustakene og satte meg ned bare noen fot fra der jeg hadde avtalen. Dette var en opplevelse. Vi ble tatt opp i luften, ikke bare jeg, men bilen også. Så jeg har sannelig hatt opplevelser i luften før jeg ble tatt opp til himmelen. Da jeg kom hjem igjen og skulle fortelle det til min kone, så sa hun: "Vet du at da jeg hørte deg på radioen, så lurte jeg på hvordan i all verden du hadde kommet deg dit så raskt. Hvordan kom du deg dit? Jeg vet på hvilket tidspunkt du dro herfra." Jeg vet at jeg fløy dit i luften, både bilen og jeg, og jeg kom dit i tide.

 

Gud er Ånd og miraklenes Gud


Dette er fenomen som skjer her på denne jord. Du kan gå gjennom bibelen og se hva som skjedde der av forskjellige mirakler. Det var nøyaktig slike ting som skjedde der. Dette var det Elias gjorde. Elias og Elisa gikk og pratet om dette. Elisa talte til Elias. Han visste nemlig at han ville bli tatt opp. Elias var som en storebror eller far for ham, og han sier : Hva vil du Elisa?" "Jeg ønsker en dobbel del av den ånd som du har."
Og han gjorde dobbelt så mange mirakler som Elias gjorde.
Hva vil du gjøre for at flere mirakler skal skje? Hva vil du gjøre for å helbrede syke? Hva vil du gjøre for å få en mektig tjeneste? Få tak i mer av kraften fra Guds Ånd i ditt liv, og det vil fungere. Jeg har prøvd det, og det virker gjennom Ånden. Når vi blir døpt i Ånden, så blir vi døpt inn i den åndelige verden. Himmelen er bare ånd. Du har et legeme, ja. Men Gud er ånd. Gud , vår far, er ånd, selv om Han er et vesen. Han har et vidunderlig vesen eller legeme. Han har en form. Han har et legeme. Men Gud er ånd, og de som tilber Ham, må tilbe Ham i ånd og sannhet. En dobbel porsjon. La ditt legeme bli overfylt av Guds Ånd og dåpen i Den Hellige Ånd, og tal i nye tunger etter som Ånden vil. La bare Guds Ånd komme inn i din menighet. Det er nemlig dette som er i himmelen. Du lærer å tale i tunger av Ånden, og ikke gjennom ditt eget kjød. (Budskap i tunger) "Se, Herren sier til deg. Gjør deg rede for din himmelske plass. Forbered deg og vær rede! Forbered deg, kall på den levende Gud! Bli fylt av Ånden, bli fylt av Hans kjærlighet og glede, og du skal få en stor lønn fra Gud selv. For dere skal bli tatt opp av Herren og brakt til Herrens hus for evig." Bønn: "Jesus, gjør dette mulig. Herre Jesus, jeg ber for de sjelene som nå står på avgjørelsens plass og sier: Hva skal jeg gjøre, Jesus? Du, kvinne, som akkurat nå er på kjøkkenet og forbereder mat til din mann og dine barn mens du hører på dette : Slå av kokeplaten et øyeblikk og fall på dine knær og si :

"Jesus, jeg trenger Den Hellige Ånd!"
Begynn så å tale i tunger der og da. Når din mann så kommer hjem; da omfavn ham og tal i tunger, og det vil skje noe. Denne eksplosjonen er nemlig en del av Guds Ånd. Å tale i tunger er noe som blir gitt av Ånden.

 

Det himmelske språket


Jeg vil også fortelle deg at dette er det himmelske språket. Hvilket språk vil de tale i himmelen? De vil tale i Den Hellige Ånds språk. Jeg har fortalt deg at jeg så Den Hellige Ånd i himmelen. Når du kommer til himmelen, vil alt være som det skal. Det vil ikke være noe forvirrende med det. Når du taler Guds språk, så vil du vite nøyaktig hva du har sagt. Dette er en vidunderlig ting. Her nede tyder vi det. Vi gir ut en tydning av det på vårt eget språk. Jeg tydet nettopp det Gud ga meg i tunger. Det var Guds språk som jeg oversatte til engelsk (Collett, 1991, s. 119-132).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.