Om atferdsendring i menigheten

Om atferdsendring i menigheten

 

Edin Løvås skriver:

”I en stor menighet i Syd-Amerika skjedde det at pastoren ble kraftig irritert over alle de menighetsmedlemmene  som gjerne ville høre ham preke, men ikke viste fnugg av vilje til å omsette budskapet i handling. En søndag fortalte han at han ville holde en preken og deretter ikke si noe mer før de hadde gjort hva han underviste om og inspirerte til. Han holdt ord, og medlemmene kom i gang med fremgangsrikt arbeid (Løvås, 1994, s. 30).”

 

Kilde: Løvås, Edin. (1994). Hverdagsbilder med overlys. Oslo: Luther Forlag.