Litt om DNA (deoxyribonukleinsyre)

Litt om DNA (deoxyribonukleinsyre)


Dr. med. Kjell J. Tveter skriver:

”En levende celle i kroppen vår kan inneholde opp til hundre millioner proteiner av 25 000 ulike slag. (…) Det er cirka 1015-1016 (mellom 100 000 milliarder og én million milliarder) celler i kroppen vår, og lengden på vårt samlede DNA utgjør ca. 600.000 milliarder meter. Det svarer til 300 tur-returreiser til solen (Tveter, 2012, s. 80).”

”Det er rekkefølgen av basene som bestemmer informasjonen i DNA-et. Og det er 3,2 milliarder slike basepar i DNA-et i én enkelt celle hos mennesket. DNA inneholder informasjon nettopp ved at rekkefølgen av disse fire basene [A-, C-, G- og T-baser] kan variere i det uendelige. Rekkefølgen bestemmes nemlig ikke av fysiske eller kjemiske lover. DNA-molekylet er bygget opp slik at det ikke er noen egenskaper ved molekylet som bestemmer rekkefølgen – eller det som også heter sekvensen.

(…)DNA fra en enkelt [celle]kjerne danner hos mennesket en streng på nesten to meter. Denne strengen er to nanometer [milliondels millimeter] tykk. DNA er det mest komplekse biologiske molekyl vi kjenner.

(…)Den delen av DNA som styrer en bestemt funksjon, for eksempel oppbygningen av et enzym, kalles et gen. Summen av alle gener utgjør genomet. Det menneskelige genom er nå kartlagt. Mennesket har cirka 30 000 gener, og menneskekroppen består av cirka 100 000 [ulike] proteiner. Man har beregnet at ett gram DNA inneholder like mye informasjon som tusen milliarder CDer kan inneholde.

(…)DNA bruker fire baser selv om det er seksten å velge mellom (Tveter, 2012, s. 84).”


Kilde: Tveter, Kjell J. (2012).
Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.