Begynn med å la ditt liv vitne om Ham

Begynn med å la

ditt liv vitne om Ham

Conrad Svendsen (1905) skriver:

Når et menneske har fått øye på Jesu Kristi kjærlighet og hos ham har funnet hjelp mot synden, får det trang til å vitne for andre om Kristus. Og da kommer spørsmålet om hvordan en bør vitne. Svaret kan bli noe forskjellig, men det skulle være riktig i de fleste tilfeller å si at du skal begynne med å la ditt liv vitne om ham. Den som har vært en dranker, skal hente kraft hos Jesus, slik at han kan slutte med å drikke. Den som har vært uærlig og uredelig, skal søke hjelp hos Jesus til å bli ærlig og redelig. Den som ikke har tatt det så nøye, om han av og til uttalte en løgn, skal omvende seg fra sin løgn og ved Jesu kraft bli sanndru og pålitelig. Den som har vært gjerrig og pengegrisk, skal søke hjelp hos Jesus til å slutte med å elske penger og til å begynne å bruke dem til hjelp for andre. Den som har vært egenkjærlig og tenkt mye på sin makelighet, skal begynne å elske andre og søke å gjøre det godt for dem. Da skal menneskene, som de lever iblant, se på deres liv, og de skal begynne å forstå, at det hos Jesus er hjelp mot det onde. De skal bli trukket til ham. Og de skal kanskje søke hjelp hos ha mot sin synd og sin skrøpelighet.

Men så blir spørsmålet til enhver, som elsker Jesus, dette: Vitnet ditt liv om ham, at det i Jesus er frelse fra synden? La oss være alene med Jesus og søke å svare på det for hans ansikt.

Herre Jesus! Gi oss din nåde, at vårt lik kan vitne om deg! Amen (Svendsen, 1905, s. 220-221).

Kilde: Svendsen, Conrad. (1905). Husandagtsbog. Kristiania: Lutherstifelsens Boghandels forlag.